Het globaliseringstrijdperk

‘Netwerksoftware, gebruikersvriendelijke interfaces en geĀ·integreerde applicatiepakketten weerspiegelen het belang van organisaties om opgesplitst kantoorwerk weer samen te voegen en tegelijkertijd de kantoorruimte huren breda resultaten van dit werk geografisch te verdelen over verspreide gebieden en afzonderlijke uitbestede werkeenheden. ( … ) Dit soort programma’s vormt de ruggengraat van communicatiesystemen die zowel de scheiding van werk en plaats ondersteunen als de ontkoppeling van arbeid en arbeidsvoorwaarden, omdat de programma’s, plannen en informatiestromen veronderstellen dat het werk niet noodzakelijk wordt verricht door werknemers die bij een onderneming in dienst zijn. ( … ) Communicatie als ontwerpconcept voor computersystemen schept de kantoorruimte huren enschede mogelijkheid de beheersmacht van en sturing door het management te verankeren in de hardware en softwarepakketten.’18
De ironie van deze geschiedenis wil dat de ‘democratische’ technologie van de jaren tachtig de oplossing zou bieden voor het beheersprobleem van het management in de jaren negentig. De personal computer is het instrument dat het mogelijk maakt het werkte individualiseren, het te controleren door middel van aan de persoon gebonden doelstellingen en individueel te kantoorruimte huren almere belonen naar tijd, plaats en bijdrage. Netwerken van individuele computers vormen het onmisbare zenuwstelsel dat arbeids- en kapitaalstromen die zieh steeds verder over de wereld verspreiden met elkaar verbindt. Intranet is daar een voorbeeld van: een netwerk dat medewerkers binnen een organisatie in Staat stelt met behulp van een standaardprogramma – Lotus Notes is een veelgebruikt programma -over de hele wereld met elkaar te communiceren, met uitsluiting van buitenstaanders. Daarmee is het ideale medium ontstaan voor de interne top down-communicatie binnen de geografisch gespreide organisaties in het globaliseringstrijdperk, aldus The Economist. ‘9 ‘B2E-applicaties’ ( business to employees) bieden topmanagers de mogelijkheid om met een druk op de knop tienduizenden medewerkers over de hele wereld te bereiken. En zij kantoorruimte huren nijmegen kunnen ook nagaan wie luistert of niet. Het hightechbedrijf Sisco Systems produceert maandelijks een e-video voor het hele personeel waarin de gang van zaken wordt uitgelegd. En wie ongezien op de delete-knop drukt kan een telefoontje van de hoogste baas verwachten: het is echt belangrijk dat je kijkt. Dat is nog eens een manier om je kijkcijfers te verhogen.