Het inkomensniveau

Het inkomensniveau waarboven ervaren welzijn niet langer toeneemt, was een gezinsinkomen van ongeveer 75.000 dollar in gebieden met hoge kosten van levensonderhoud (het kan minder zijn in gebieden waar deze kosten lager zijn).11 De gemiddelde toename van flexplek huren breda ervaren welzijn in verband met inkomens boven dat niveau was precies nul. Dit is verrassend omdat een hoger inkomen ongetwijfeld het kopen van allerlei genoegens mogelijk maakt, zoals vakanties op interessante plekken en operakaartjes, en een verbeterde woonomgeving. Waarom komen deze toegevoegde genoegens niet tot uitdrukking in rapportages van emotionele ervaring? Een plausibele verklaring is dat hoger inkomen in verband staat met een verminderd vermogen om te genieten van de kleine genoegens des levens. Er zijn gegevens die dit idee ondersteunen: als je studenten een idee flexplek huren enschede van rijkdom voor ogen houdt, doet dit afbreuk aan het genoegen dat op hun gezicht te lezen staat terwijl ze een reep chocolade opeten!12 Er is een duidelijke tegenstelling tussen de effecten van inkomen op ervaren welzijn en op tevredenheid over het leven. Hoger inkomen brengt
428 Deel V – Twee zelven
een grotere tevredenheid met zich mee tot ver voorbij het punt waarop het nog enig positief effect heeft op ervaring. De algemene conclusie is even duidelijk voor welzijn als in het geval van colonoscopie├źn: hoe flexplek huren almere mensen hun leven evalueren en wat ze feitelijk ervaren kan met elkaar in verband staan, maar het zijn verschillende zaken. Tevredenheid over het leven is geen vertekening van ervaren welzijn, zoals ik enkele jaren geleden dacht. Het is iets heel anders.
Over ervaren welzijn
‘Het beleidsdoel zou moeten zijn menselijk lijden te verminderen. We richten ons op een lagere U-index in de samenleving. De aanpak van depressie en uiterste armoede moet prioriteit krijgen.’
‘De gemakkelijkste manier om geluk te verhogen is uw tijdsbesteding onder controle te brengen. Kunt u meer tijd vinden om de dingen te doen die u leuk vindt?’
‘Boven het flexplek huren nijmegen verzadigingsniveau van inkomen kunt u nog wel verdere aangename ervaringen kopen, maar zult u een deel van uw vermogen verliezen om van de minder kostbare ervaringen te genieten.’