Het logistieke proces

Welke ICT-hulpmiddelen kunnen het logistieke proces ondersteunen?
We hebben in dit hoofdstuk een aantal ontwikkelingen besproken zoals RFID, SOA en intelligent agents. Deze drie ontwikkelingen kantoorruimte huren breda hangen nauw met elkaar samen. RFID wordt uitgevoerd op het operationele niveau. Agents zien we opereren op het niveau van de enterprise service bus (ESB).
Hoe ziet de ontwikkeling van planningsystemen eruit in het licht van de automatisering? In figuur 11.1 is een zevental logistieke planningsystemen beschreven, die eigenlijk gelijk oplopen met de ontwikkelingen in automatisering. Het betreft EOQ, MRP-1, MRP-11, DRP, ERP, APS, SOA en SaaS.
Zijn ERP-systemen ook toepasbaar buiten kantoorruimte huren enschede de productielogistiek? De laatste jaren is de markt voor ERP-pakketten gigantisch gegroeid. Die groei werd nog eens versterkt door het millennium- en het euro-effect. Bij 99% van het bedrijfsleven wordt de geldstroom met behulp van de financiele pakketten gecontroleerd. De goederen-en gegevensstromen die daarmee verbanden zijn, worden steeds meer intern beheerst door ERP-pakketten. Daarnaast wordt er een koppeling gerealiseerd met toeleverende bedrijven en klanten. De koppeling zal veel verder gaan dan alleen een uitwisseling van standaardorders zoals nu met electronic data interchange (EDI) gerealiseerd wordt. Men gebruikt hiervoor koppelingen via het internet Zowel uit deze omschrijving als uit de doelstellingen van ERP blijkt dat de principes zeker ook buiten de productielogistiek toepasbaar zijn, bijvoorbeeld ERP speciaal voor retail ofERP speciaal voor verzekeringsbedrijven.
Welke rol kan SOA speien bij het integreren kantoorruimte huren almere van bedrijfsprocessen? SOA is het verbindende systeem. Daarmee wordt een steeds volwassener systeem gecreeerd. Voor het management zal vooral het BPMS, de bovenste laag van het SOA-systeem van groot belang gaan worden. Dit kan de sleutel zijn om grote procesverbeteringen door te voeren.
Welke uitdagingen biedt RFID? RFID (radio frequency identification) is een technologie die met behulp van elektromagnetische of elektrostatische golven objecten, dieren of personen uniek identificeerbaar maakt. De technologie op zieh is al in 1930 ontwikkeld en in de Tweede Wereldoorlog toegepast om vliegtuigen te identificeren. Echter, technische en economische barrieres hebben heel lang een brede maatschappelijke intrede in de weg gestaan. Door de voortschrijdende stand van de technologie (lagere kosten, miniaturisatie enzovoort) worden deze barrieres echter tenietgedaan en komt de doorbraak van RFID dichterbij. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen kunnen tal van processen efficienter en intelligenter worden gemaakt.
Wat kunnen intelligent agents doen voor de logistiek? Agents kunnen worden gedefinieerd als autonome softwaremodules die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Men kan er ook informatie mee verzamelen. Tevens kan de agent onderhandelen en/ of reageren op gebeurtenissen. Dat kan plaatsvinden binnen kantoorruimte huren nijmegen een bestaand bedrijfssysteem ofbinnen een netwerk van bedrijfssystemen. Deze agents zijn in staat te identificeren, te optimaliseren en te anticiperen. Agents kunnen zelfs beschikken over een soort van lerend vermogen. We zien momenteel vooral toepassingen in de transportsector.