Het speculatiekapitaal

Normaliter zou het speculatiekapitaal slechts een beperkt deel moeten vormen van de totale geldstroom in de wereld en zou het grootste deel moeten dienen ter financiering van de echte economie. Maar in de laatste twee decennia van de vorige eeuw zijn de verhoudingen drastisch kantoorruimte huren breda veranderd. De totale waarde van de wereldhandel in het jaar 1997 is geraamd op 5.500 miljard dollar.10 Dagelijks flitst i.500 miljard dollar over de aarde op zoek naar speculatieve valutawinsten.11 De verhouding tussen deze twee getallen laat zien dat de virtuele economie elke functie die zij zou kunnen hebben in de echte kantoorruimte huren enschede economie allang is ontgroeid. Daarmee zijn de verhoudingen van de jaren tussen 1945 en 1970 op hun kop gezet: het geld komt eerst ende echte economie past zieh aan .

Er is met die enorme hoeveelheden speculatiekapitaal iets vreemds aan de band.
‘Zwevende wisselkoersen hebben een extreme valuta-instabiliteit geschapen, die op haar beurt weer een enorme massa aan “wereldgeld” heeft gecreeerd. Dit geld heeft
geen reden van bestaan buiten de wereldeconomie en haar belangrijkste geldmarkten. Het ontstaat niet door economische activiteit, zoals investering, productie, con
sumptie ofhandel. Het ontstaat uitsluitend door valutahandel. Het voldoet aan geen van de eigenschappen die aan geld worden toegekend, zoals meeteenheid, verzameling van waarde of ruilmiddel. Het is geheel kantoorruimte huren almere anoniem. Het is virtueel geld in plaats van echt geld. Maar zijn macht is echt.'”
We zouden al dat geschuif met geld met een gerust hart kunnen overlaten aan de bankiers en valutahandelaren, ware het niet dat de virtuele economie een groot effect heeft op de echte economie, waarin het geen functie vervult. Vraag dat maar aan de Mexicanen, de Thai en de Indonesiers, de Russen en de Argentijnen die het slachtoffer werden van de opeenvolgende grote financide crises van de afgelopen tien jaar. ‘Wereldgeld’ in de vorm van leningen stroomde massaal hun landen binnen en creeerde daar een kunstmatige oververhitting van de economie. In de late jaren negentig leidde dat in de Aziatische landen onder andere tot een onbeheersbare hausse in de prijzen van onroerend goed. Toen de zeepbel uit elkaar spatte was het ‘flitskapitaal’ even snel weer verdwenen als het was gekomen, de plaatselijke economieen gerui:neerd met grote schulden achterlatend. Het ‘flitskapitaal’ is dan ook kantoorruimte huren nijmegen van een heel andere orde dan de buitenlandse investeringen door multinationale ondernemingen. Investeringen zijn (1) geen leningen en hoeven dus niet te worden terugbetaald; (2) productief en dragen bij aan de economische groei van het ontvangende land en (3) vastgelegd in gebouwen en installaties en kunnen dus niet op korte termijn het land uit vluchten.