Het vak management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het doel van dit boek is, de lezer kennis te laten maken met – alsmede interesse te wekken voor – het vak management. Het boek is breed van opzet, zodat het hele spectrum van het vakgebied voor de lezer in kantoor huren breda beeld komt. Tevens is het boek toegankelijk door de praktijkcases en voorbeelden van bekende organisaties, om aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van de lezer. Elk hoofdstuk opent met een management-in-actie verhaal uit de praktijk. Het slot bevat een managementcase. De lezer kan dus bij elk hoofdstuk zowel vooraf, tijdens als achteraf ‘meedenken’ met diverse managers in verschillende kantoor huren enschede praktijksituaties. Het boek is geschikt voor gebruik in diverse hbo-opleidingen, zowel in de propedeuseals in de hoofdfase. Tevens is het geschikt als introductie in wo-instellingen. Ten slotte kan het boek gebruikt worden bij opleidingen voor midden- en hoger management. De behandelde theorie- en praktijkaspecten sluiten aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit volgende uitdagingen, waarvoor managers en organisaties zich tegenwoordig gesteld zien.
Opzet van het boek
De opzet van dit boek is die volgens een zogenaamde procesbenadering van management. Deel 1, Manager en maatschappij, handelt over de rol en de plaats van managers en organisaties in het maatschappelijk functioneren. Daarnaast worden de geschiedenis van de managementtheorieĆ«n en kantoor huren almere de ontwikkelingsstadia van individuele organisaties behandeld. Tevens wordt de wederzijdse beĆÆnvloeding tussen samenleving en organisatie in het algemeen in kaart gebracht. Deel 2 gaat over de vraag die door elke individuele organisatie beantwoord moet worden, namelijk: Wat is onze koers? en Moeten wij wel of niet veranderen? Dit zijn de vraagstukken van de strategieformulering, besluitvorming, creativiteit en de lerende organisatie. In deel 3 komen de organisatieopbouw en de taakverdeling aan de orde. De organisatiestructuur die gekozen wordt, dient aan te sluiten bij de door het management eerder vastgestelde koers. Hier gaat het om functievorming, de keuze van de afdelingsvorming, het centraal of decentraal aansturen van kantoor huren nijmegen medewerkers, bijvoorbeeld door ‘zelfsturende teams’. Deel 4 handelt over de mensen in de organisatie, de motivatie van medewerkers, alsmede de motivatie van de managers en hun stijl van leidinggeven. Hier gaat het dan over Human Resource Management, talentontwikkeling en machtsverdeling. Tevens wordt aandacht besteed aan de onderling gedeelde verwachtingen van organisatieleden omtrent te vertonen werkgedrag, de zogenaamde organisatiecultuur.