Het veranderen van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het veranderen van organisaties ziet hij niet als een eenmalige ingreep, maar meer als een proces dat modelmatig aangepakt moet worden. In figuur 10.9 worden de stappen van het model schematisch weergegeven.
Stap 1: Voorbereiding Bij de voorbereiding op veranderingsprocessen moet stil worden gestaan bij twee belangrijke facetten: de urgentie ervan en de obstakels die bij een verandering kunnen optreden. De urgentie van de flexplek huren breda verandering moet als het ware in het bloed van een ieder gaan zitten, de energie moet daarop gericht zijn. Het topmanagement heeft hierin een belangrijke rol. Obstakels liggen op het terrein van gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: te hoge verwachtingen, laksheid en het maken van fouten.
Stap 2: Vormgeven aan de toekomst (Het gedrag van) de organisatie moet continu veranderen, wil ze goed afgestemd zijn op haar omgeving, wil ze overleven. De gehele organisatie is steeds die toekomst aan het vormgeven. Twee hulpmiddelen daarbij zijn de strategie en de in te zetten middelen. Belangrijke facetten aan de strategie zijn: • baseren op de sterke kanten van de organisatie.
• richten op kernactiviteiten; • niet gericht zijn op een te lange tijdshorizon.
De middelen bestaan uit voornamelijk uit mensen en geld. Volgens Belasco is het bezetten van sleutelposities in de organisaties van cruciale betekenis, wil de organisatie ook daadwerkelijk veranderen.
Stap 3: Visie In deze stap wordt de algemene strategie vertaald in een visie, die duidelijkheid moet geven over de wijze van handelen in een or- wijzevanhandelen ganisatie. De visie is het verschil tussen de snel gescoorde korte-termijnsuccessen en de uiterst lange termijn van de verandering. Een duidelijk omschreven visie geeft de medewerkers enerzijds de kracht te flexplek huren almere veranderen en anderzijds de kracht jarenlang vast en operationeel te houden.22 Door de visie gaat de geconditioneerde olifant uiteindelijk dansen. Ook in deze stap heeft het topmanagement een belangrijke, sturende taak en voorbeeldfunctie.