Het vraagstuk

Het vraagstuk is overduidelijk iets verouderd; de League of Wamen Voters is tegenwoordig minder invloedrijk dan destijds en het idee van een ‘vrouwenbeweging’ klinkt ietwat ouderwets in de oren dankzij de emancipatie van de vrouw in de afgelopen dertig jaar. Maar zelfs in het flexplek huren breda Facebook
15. Linda: minder is méér 16 5
tijdperk is het nog gemakkelijk om te raden wat de respondenten toen dachten: de beschrijving van Linda past goed bij het karakter van een actieve feministe, redelijk goed bij iemand die in een boekwinkel werkt en yogalessen volgt en slecht bij iemand die werkt als bankbediende of verkoper van verzekeringen. Kijk nu eens goed naar de belangrijke items in de lijst: lijkt Linda meer flexplek huren enschede een bankbediende of een bankbediende die actief is in de vrouwenbeweging? Iedereen is het erover eens dat Linda beter past bij het idee van een ‘feministische bankbediende’ dan bij het algemene, stereotiepe beeld van bankbediendes. De gemiddelde bankbediende is niet actief in de vrouwenbeweging en dit detail toevoegen aan de beschrijving maakt er een coherenter verhaal van. Het verschil met het Tom W.-vraagstuk heeft te maken met de kansinschatting, aangezien er een logisch verband tussen de twee scenario’s bestaat. Probeer het vraagstuk in de vorm van een venndiagram te zien. De groep van feministische bankbediendes is geheel opgenomen in de groep van bankbediendes, omdat iedere feministische bankbediende in wezen een bankbediende is. De kans dat Linda dus een feministische bankbediende is, moet kleiner zijn dan de kans dat ze gewoon een bankbediende is. Als u een flexplek huren almere bepaalde mogelijkheid nader specificeert, verkleint u de kans dat die mogelijkheid waar is. Het vraagstuk zorgt dus voor een conflict tussen het intuïtieve van representativiteit en de logica van kansinschatting. Het eerste experiment was between subjects. Iedere deelnemer kreeg een verzameling van zeven uitkomsten te zien, waaronder slechts één van de kritieke opties (‘bankbediende’ of ‘feministische bankbediende’). Sommigen rangschikten de uitkomsten op basis van overeenkomstigheid, anderen op basis van kans. In beide gevallen scoorde ‘feministische bankbediende’ hoger dan ‘bankbediende’. Vervolgens gingen we een stapje verder en gebruikten we een within subjects-opzet. We presenteerden de uitkomsten zoals u ze hebt gezien, met ‘bankbediende’ op de zesde plaats en ‘feministische bankbediende’ op de laatste plaats. We waren ervan flexplek huren nijmegen overtuigd dat de respondenten de relatie tussen de twee uitkomsten zouden zien en dat hun rangschikking logische regels zou volgen. We waren hier zelfs zo van overtuigd dat we de moeite niet namen een speciaal experiment te verrichten. Mijn assistent voerde juist een ander experiment uit in het lab en vroeg aan de respondenten om na afloop nog eventjes de Linda-vragenlijst in te vullen, net voordat ze hun vergoeding kregen.