Hoe word je een logistiek dienstverlener?

Wie wil doorgroeien tot een complete logistiek dienstverlener moet zieh eerst een aantal vragen stellen: waarom wil ik logistiek dienstverlener worden? Op welke doelgroep richt ik me? Welke criteria hanteert die kantoor huren breda doelgroep bij het selecteren van logistieke partners? In hoeverre sluiten de huidige activiteiten reeds aan bij die marktbehoefte? Heb ik al de benodigde kennis in huis op het gebied van warehousing, procesinrichting, voorraadbeheer enzovoort? ls er een goed inzicht in de kostencalculatie? ‘Een overzichtelijk stappenplan en een duidelijk beeld van de nodige investeringen is daarom cruciaal’, weet Alan Hameetman van Syntens. ‘Bovendien moet de organisatie zieh bewust zijn van cultuurverschillen kantoor huren enschede tussen een pure transportonderneming, waar efficiency de belangrijkste driver is, en een logistiek dienstverlener, die meer is gefocust op flexibiliteit en procesbeheersing’, vult Marcel Stuve van Buck Consultants aan. Stuve raadt transportondernemers dan ook aan om de nieuw te bouwen logistieke tak als een apart bedrijf op te zetten. ‘Ook al gaat het om een bestaande onderneming; een dergelijke transformatie is niet automatisch een verlengstuk van een goedlopend bedrijf. Het is dan ook slim om een separaat businessplan op te maken’, aldus Stuve.
Valkuilen Als een doelgroep niet duidelijk is afgebakend, zal het aanbod te generiek zijn, hetgeen resulteert in lage prijzen. Maar er zijn meer valkuilen in zo’n transformatietraject. Zo krijgen klanten niet – of tegen te hoge kosten – de dienst die hen is voorgespiegeld als het traject te complex is. Daarnaast is ervaring en kennis doorslaggevend voor het succes. Stuve: ‘De markt is te competitief voor amateurisme. Zorg daarom dat je de juiste kennis en ervaring in huis hebt. Wie onvoldoende klankborden gebruikt, mist de boot. Laat daarom je businessplan grondig aan kantoor huren almere de tand voelen .’
Hameetman voegt toe: ‘Neem ook niet te veel hooi in een keer op je vork. Dat kamt zelden of nooit ten goede van de uitvoering.’ Dat betekent overigens niet dat hulp van derden altijd noodzakelijk is. Het kan goed zijn om een klankbord of coach te zoeken om ideeen te toetsen of om een stappenplan mee uit te werken. Maar het belangrijkste is – en blijft – het doorlopen van het proces. Daar waar het binnen de onderneming ontbreekt aan kennis en kunde is het zeker raadzaam om externen in te schakelen.
lnvesteringen Om de daadwerkelijke transformatie vorm te geven moet er natuurlijk ook worden ge·investeerd. Er zullen opslagruimte en -middelen nodig zijn. ‘De ruimte kun je het beste huren. Ook voor de opslagmiddelen is het verstandig om zo generiek mogelijk te beginnen. Daardoor blijf je flexibel’, weet Stuve uit ervaring. De logistieke activiteiten zijn ook anders dan bij het laden en lassen van vrachtwagens. Er is ander intern transportmaterieel nodig en een WMS kantoor huren nijmegen is al even onmisbaar. Tot slot zal er moeten worden ge·lnvesteerd in de eventuele uitbreiding van het personeelsbestand en in de training en opleiding van de medewerkers. Hiervoor is niet alleen geld, maar zeker ook veel tijd en energie nodig. De totale basisinvestering ligt al gauw op zo’n 200.000 euro, hoewel dit natuurlijk sterk afhangt van de specifieke situatie. Om de kosten zo veel mogelijk binnen de perken te houden, heeft Stuve nog een nuttige tip: ‘Veel ruimte en equipment zijn tegenwoordig te leasen voor redelijk karte termijnen. Zo kun je de lengte van de lease optimaal afstemmen op de lengte van de contracten met klanten en blijft je risico beperkt.’