Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Meer dan ooit vraagt bedrijfshuisvesting om een concrete en doelmatige aanpak. Investeren in huisvesting is een ingrijpende beslissing. De onderneming heeft vastgoed nodig als bedrijfsmiddel en dat is onder andere heel goed te zien in de gezondheidszorg, waar zorgproductie en huisvesting gezamenlijk de tucht van de markt moeten weerstaan (zie hoofdstuk 1 1 .1.1 ) . Huisvestingskosten gaan ten laste van de winst uit het goedkoop kantoor huren breda primaire proces. Stijgende beheer- en energiekosten van de huisvesting kunnen niet altijd worden doorberekend aan de klanten en drukken daardoor op de winstmarge van het bedrijf. In de hotelsector bijvoorbeeld zijn de kosten en de bezettingsgraad belangrijke factoren die van invloed zijn op de winst van het bedrijf. In Het Financieele Dagblad van 22 mei 2009 stond te lezen hoe Golden Tulip kampt met hoge huren. In de goedkoop kantoor huren enschede¬†loop der jaren was veel hotelvastgoed in handen gekomen van vastgoedbeleggers. Golden Tulip huurde het hotelvastgoed weer van deze beleggers. In de goede jaren maakte Golden Tulip meer winst dan aan huur moest worden afgedragen. Maar toen het aantal hotelboekingen terugliep was de winst van Golden Tulip te laag om de huur te kunnen betalen. Vastgoedbelegger en Golden Tulip stonden goedkoop kantoor huren almere plotseling tegenover elkaar. De vastgoedbelegger weet dat een leegstaand hotel niet veel waard is en Golden Tulip dreigt door een lage bezetting van zijn hotels in combinatie met te hoge huren direct het loodje leggen. Er gelden andere wetten voor huisvesting als belegging dan voor huisvesting ter ondersteuning van de goedkoop kantoor huren nijmegen bedrijfsvoering. Het NRC Handelsblad meldde op 19 mei 2009 dat Schiphol definitief afzag van de beursgang. Volgens president-directeur Jos Nijhuis zou winstmaximalisatie nooit het belangrijkste doel mogen zijn, omdat de rol van Schiphol voor Nederland is veel belangrijker dan het rendement alleen. De verliezen die met het vliegbedrijf werden gemaakt, werden daarom tijdelijk gecompenseerd met de goede resultaten uit de vastgoed- en winkelomzetten. Tot voor kort gebeurde dat overhevelen niet. Hieronder volgen nog enkele praktijkvoorbeelden, waarin huisvesting tot grote problemen in de organisatie leidt. TU Eindhoven staakt renovatie halverwege -Jaren uitstel door financieel tekort De Technische Universiteit Eindhoven (TUie) heeft een streep gehaald door ongeveer de helft van de renovatieprojecten op het terrein. De ‘hoogstnoodzakelijke’ opknapbeurt van drie gebouwen wordt tot minimaal 2005 of 2006 uitgesteld. Ook de aanleg van het Domme/park en de inrichting van de veelbesproken centrale boulevard De Wielen wordt op de lange baan geschoven.