Kansen en bedreigingen in de omgeving

SWOT-analyse. SWOT staat voor Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Met deze analyse probeert men op een systematische manier de Bedrijfspand huren in Breda kansen en bedreigingen in de omgeving van de vastgoedorganisatie te analyseren. Het analyseren van kansen en bedreigingen wordt ook wel externe analyse genoemd. De externe analyse op bedrijfsniveau bevat een omgevingsanalyse, terwijl bedrijfspand huren Enschede op productniveau de vraag naar vastgoed centraal staat. Ook worden de sterkten en zwakten van de vastgoedorganisatie of vastgoedportefeuille bekeken (interne analyse). De interne analyse op bedrijfsniveau omvat een bedrijfsanalyse, terwijl op productniveau het aanbod van vastgoed centraal staat. De toegevoegde waarde van een SWOT-analyse is gelegen in de confrontatie van kansen en bedrijfsruimte huren Almere bedreigingen in de omgeving met de sterkten en zwakten van de vastgoedorganisatie; met behulp van deze confrontatie worden voorlopige strategieën opgesteld om de problemen te verhelpen. Hierbij wordt niet gekeken naar de haalbaarheid van die strategieën. In deze fase van het planningsproces is alles mogelijk. Er zijn geen restricties, zodat de creativiteit van de vastgoedmanager alle gelegenheid krijgt zich te uiten; – toetsing van de strategieën op hun haalbaarheid; – keuze van de meest reële en kansrijke bedrijfspand huren in nijmegen strategie uit de haalbare strategieën; – implementatie van de gekozen strategie, waardoor een nieuwe strategie ontstaat. Bij problemen met deze strategie, veranderingen in de omgeving of de vastgoedorganisatie begint dit proces opnieuw. De diversiteit aan strategieën is groot en bovendien zijn ze beperkt houdbaar. Dit betekent dat het proces van strategievorming vele uitkomsten kent. Op voorhand zijn geen goede of slechte uitkomsten mogelijk. Achteraf kan men pas constateren of een strategie succesvol was of niet. 1 64 Bedrijfsgoeroe Michael Porter hekelt zakenbankiers Veel bedrijven hebben in de jaren negentig destructieve strategieën gevolgd, doordat zij luisterden naar de adviezen van zakenbankiers en financieel analisten. Dat zei Harvardprofessor Michael Porter, beroemd om zijn onderzoek naar management en strategie. “Ik zou willen dat we iets aan investment bankers konden doen,” stelde Porter. In de Verenigde Staten zijn de regels voor accountants, raden van commissarissen en financieel analisten bij zakenbanken strenger geworden, maar de ‘dealmakers’ die fusies en overnames initiëren kunnen bedrijven als vanouds bestoken met strategisch onverantwoorde voorstellen. “Zakenbankiers willen alleen maar transacties doen. Elke dag bellen VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.2 ze de bestuursvoorzitter op en zeggen ze: ‘Je moet overnemen, je moet fuseren.’ Je moet moedig zijn om die druk te weerstaan.” Het gedrag van financiële markten is funest geweest voor de strategie van bedrijven, aldus Porter. Iedereen wilde groeien en de grootste worden. “Imitatie is de grootste ziekte in de bestuurskamer,” zei hij. “Zo worden bedrijven homogeen en kunnen ze alleen op prijs concurreren: dan krijg je destructieve competitie. Internetbedrijven hebben getoond hoe je snel groeit: geef je product gratis weg!” Analisten dragen bij aan kopieergedrag, zo stelde hij. “Financieel analisten kennen de bedrijfstak niet. Zij willen dat bedrijven het voorbeeld van de grootste volgen. Het management moet een buffer zijn tegen deze druk. Pas als de kapitaalmarkt focust op rendement op geïnvesteerd vermogen krijgen we een betere economische wereld.” ( Bron: Het Financieele Dagblad, 25 januari 2003)