Kansverdelingen

Diverse onderzoekers hebben voor veel hoeveelheden kansverdelingen verzameld, bij een groot aantal proefpersonen. Deze verdelingen duidden op significante en systematische afwijkingen van juiste kalibratie. In de meeste onderzoeken waren de echte waarden van de beoordeelde kwantiteiten in ongeveer 30 procent van de vraagstukken kleiner dan XOI of groter dan x99• Anders flexplek huren breda gezegd, de proefpersonen gebruikten overdreven smalle betrouwbaarheidsintervallen, die meer zekerheid weerspiegelden dan gerechtvaardigd was door hun kennis van de beoordeelde kwantiteiten. Deze bias treffen we aan bij gewone en deskundige proefpersonen en wordt niet weggenomen door het beschikbaar stellen van relevante inschattingsregels, die prikkels voor externe ka libratie vormen. Het effect is in ieder flexplek huren enschede geval deels toe te schrijven aan referentie. Als we bijvoorbeeld X90 kiezen voor de waarde van de Dow Jones, hebben we de neiging om allereerst onze beste schatting van de Dow Jones te nemen en deze waarde naar boven bij te stellen. Als deze aanpassing onvoldoende is (zoals zo vaak het geval is), is X90 niet voldoende extreem. Een vergeli1kbaar referentie-effect vindt plaats bij het kiezen van X 10, dat verkregen wordt door onze beste schatting naar beneden bij te stellen. De betrouwbaarheidsinterval tussen X ,0 en X90 wordt hierdoor te smal en de geschatte kansverdeling te beperkt. Ter ondersteuning van deze interpretatie kan worden aangetoond dat subjectieve kansen systematisch worden veranderd door een procedure waarin onze beste schatting niet als referentieniveau fungeert. Subjectieve kansverdelingen voor een bepaalde waarde (de koers van de Dow Jones) kunnen op verschillende manieren flexplek huren almere worden verkregen: (1) door de proefpersoon te vragen om Dow Jones-waarden die corresponderen met gespecificeerde percentielen van zijn kansverdeling en (2) door de proefpersoon te vragen om de kans in te schatten dat de echte waarde van de Dow Jones bepaalde gespecificeerde waarden overtreft. De twee methoden zijn formeel identiek en zouden dezelfde verdelingen moeten opleveren. Ze impliceren echter wel verschillende aanpassingsmethoden, op basis van verschillende referentieniveaus. In procedure (1) is de beste schatting van de proefpersoon de natuurlijke startwaarde; in flexplek huren nijmegen procedure (2) kan de proefpersoon de in de vraag genoemde waarde als referentieniveau gebruiken. Hij kan ook een gelijke kansverhouding (50:50) gebruiken, zijnde een natuurlijke startwaarde in het schatten van kansen. In beide gevallen zou procedure (2) een minder extreme kansverhouding opleveren dan procedure (1).