Kenmerken.

Kenmerken.

Kenmerkend is de huren bedrijfsruimte Breda lange periode dat het vastgoed in exploitatie wordt gehouden. Het zal duidelijk zijn dat wanneer een vastgoedobject eerder dan gepland moet worden aangepast dan wel gesloopt, de bedrijfsruimte huren in Enschede verliezen aanzienlijk zullen zijn. Het is dan ook de kunst het vastgoed zo lang mogelijk te exploiteren. Het kantoorruimte te huur almere stad is daarom noodzakelijk zorgvuldig met het vastgoed om te gaan en tijdig in te spelen op signalen waaruit blijkt dat vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten, dan wel dat een vastgoedobject te vroeg in de verzadigingsfase terechtkomt.
Het is directeur C. Huijts van de vereniging Hendrick de Keyser een klein wonder dat het woonhuis ‘t Seepaert (midden) er na vijfltonderd jaar nog zo bij staat. De kap van het huis is van voor naar achter authentiek. Net als de natuurstenen voorgevel en de facetge- schuurde spiltrap. Zo compleet tref je een woonhuis zelden aan. Gewoonlijk wordt een huis door elke generatie grondig gerenoveerd. Woonhuis ’t Seepaert is in 1495 gebouwd en recent aangekocht door de vereniging. De vereniging koopt en restaureert architectonisch en historisch waardevolle panden in Nederland. (Bron: NRC Handelsblad, 10 juni 1997)
Tot slot merken we op dat de S-curve zich in vele gedaanten kan voordoen. In de kantoorruimte huren in Nijmegen praktijk verloopt de curve over het algemeen vlakker. In de meeste gevallen zijn de relatief rustige introductiefase, de onstuimige groeifase en de verzadigingsfase duidelijk herkenbaar. Figuur 1-6 toont twee voorbeelden van S-curven.