Know-how van de concernstafdiensten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ofschoon divisies wel verantwoordelijk worden gesteld voor het genereren van winst hebben zij veelal nauwelijks invloed op de bestemming van de bijgedragen winst. De concernleiding kan besluiten mogelijke winsten over te hevelen naar (nog) slecht draaiende divisies. Volgens planning worden sommige van deze divisies de toekomstige cash cow van de organisatie (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). Het voordeel van een divisieorganisatie is dat de pluspunten van een kleine organisatie kunnen worden gecombineerd met die van een vergaderruimte huren breda grote organisatie. De divisie kan worden gezien als een kleine organisatie en het concern als de grote organisatie. Andere voordelen van een divisieorganisatie: • Een divisie kan sneller, beter en slagvaardiger inspelen op wensen van de klant. • Een divisie kan gebruikmaken van know-how van de concernstafdiensten, die op divisieniveau te duur zijn om op te zetten. • Een divisie kan een beroep doen op middelen (zoals financiële middelen en onderzoeksresultaten) en mensen (management) binnen het concern. • Binnen een divisie kan winstgevendheid eenvoudig als maatstaf worden gehanteerd voor het meten en beoordelen van prestaties.
Enkele nadelen van een divisieorganisatie: • In een divisie met een grote mate van winstverantwoordelijkheid kan het eigen (soms korte-termijn)b elang boven het concernbelang prevaleren. • De kosten van (extra) management en overhead (ten gevolge van de oprichting van eigen stafdiensten) kunnen te zwaar drukken op de totale resultaten. • Door de zelfstandigheid van de divisies wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen die binnen andere divisies aanwezig zijn.
Decentralisatie maakt de vergaderruimte huren almere groeiende onderneming flexibeler en slagvaardiger. Maar het centrum moet wel greep houden op de onderdelen. Het centrum (de holding) moet de rest van het bedrijf zo sturen dat ze maximaal rendement opleveren. Maar op welke wijze doet het dat? Het antwoord hangt af van externe en interne factoren. In principe bestaan er drie mogelijke besturingsvarianten voor het centrum: