Leren van dure fouten bij SS Rotterdam

Leren van dure fouten bij SS Rotterdam


Daarentegen heeft Woonbron inschattingsfouten gemaakt. Tot twee keer toe overwoog de  bedrijfspand te huur in Enschede corporatie uit dit maatschappelijk relevante project, te stappen, maar telkens dienden zich “goede en economisch te verantwoorden redenen” aan om de Bedrijfsruimte huren Breda plannen door te zetten. In dit geval is de horizon telkens weer verruimd, ver buiten de eigen mogelijkheden. De tijd heeft nu al geleerd dat onder deze onderneming een goede business case had moeten liggen. (Bron: NRC Handelsblad, 1 december 2009)
Progress stopt met het eigen vastgoed
Progress stopt met het eigen vastgoed omdat “we een relatief kleine speler zijn geworden op deze markt. Vroeger waren we met een portefeuille van deze omvang een grote partij. Maar de kantoorpand huren Almere wereld is veranderd. Aantrekkelijke nieuwe
vastgoedbeleggingen gaan daardoor aan onze neus voorbij.” (Bron: Het Financieele Dagblad, 29 oktober 2008)
Progress laat zien dat de drang de horizon te verruimen ook kan worden weerstaan. In plaats daarvan durft de kantoorruimte huren in Nijmegen corporatie onder ogen te zien dat met de gewijzigde omstandigheden een nieuwe realiteit voor Progress is ontstaan. En er voor de toekomst keuzes moesten worden gemaak