LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

In de loop der jaren heeft men in Japan enkele technieken aan kanban toegevoegd. Er is een belangrijke mate van verwantschap met het kwaliteitsdenken. Kaizen ofwel continu verbeteren ligt ten grondslag aan het kantoor huren breda Japanse succes. Het bestaat uit een samenstel van verbeterregels. lmai (1988), de grondlegger van kaizen, spreekt van het invoeren van een levensstijl. Bij onder andere Fuji (foto en film), Giant-rijwielen, Koni-schokdempers, Nedcar-automobielen en Mitsubishi-vorkheftrucks is gebleken dat een deel van de Japanse methodieken ook in Nederland met succes is in te voeren.
Bij de invoering van Japanse methoden gaat het erom dat het op een integrale manier gebeurt. Iedereen, van hoog tot laag in de kantoor huren enschede organisatie, moet eraan meedoen. Voordat er besluiten worden genomen, moet iedereen het met elkaar eens zijn. Sta er daarna niet te lang bij stil of – en hoe – het ook anders had gekund (dit blijkt in Nederland nogal eens moeizaam te verlopen). Ga eerst maar eens aan de slag. Bijstellen kan dan altijd nog. Check met zijn allen de doelen en besluiten, en ga tot actie over. Leg genomen besluiten vast, en voer ze uit. Het is daarbij van belang dat de norm door alle betrokkenen wordt kantoor huren almere geaccepteerd.
Uit de praktijk van Fuji en andere bedrijven blijkt dat kaizen ook in Nederland toepasbaar is. Vandaag de dag zijn de resultaten sneller te realiseren dan bij Toyota het geval is geweest. Westerse bedrijven kunnen hun voordeel doen met een gericht verbeteringsprogramma. Toch zijn ook hier enkele kanttekeningen te plaatsen. De kanbanmethode is niet zonder meer in te voeren. Allereerst moet nagegaan worden of een aantal van de hiervoor opgesomde acties uitgewerkt kan worden. In feite komt het Japanse verbeteringsprogramma erop neer dat kantoor huren nijmegen belemmeringen stapsgewijs uit de goederenstroom worden weggehaald. In hoofdstuk 10 zullen we uitgebreid ingaan op kaizen als verbetertool.
TUSSENVRAAG 6.9 Welke aspecten in de goederenstroom zijn van belang om een succesvolle invoering van just-in-timesystemen te kunnen realiseren?