Managementprocestheorie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de experimenten bij Western Electric Company trok Mayo de conclusie dat het moreel van de arbeiders weleens afhankelijk kon zijn van de manier van leidinggeven. Voorts had hij het sterke vermoeden kantoorruimte huren breda dat de bevrediging in het werk in hoge mate afhankelijk was van het informele sociale groepspatroon. Mayo kwam, met andere woorden, tot de conclusie dat tal van sociaal-psychologische factoren van invloed zijn op het goed functioneren van een organisatie. Het management dient derhalve sociale vaardigheden aan te leren om de positieve werking van intermenselijke verhoudingen in productiegroepen te kantoorruimte huren enschede kunnen benutten.
Technische kennis en vaardigheden alleen, zoals Taylor en anderen zozeer benadrukten, zijn dus ontoereikend om het proces van leidinggeven tot optimale productieresultaten te Human Relations-theorie laten leiden_ Het belang van het sociale leiderschap wordt daarmee bij de Human Relations-theorie op de voorgrond gesteld_
Latere theorievorming Op basis van de visies van het Scientific Management en de Human Relations-theorie wordt de theorievorming over leidinggeven en motivatie in de jaren vanaf ± 1950 verder ontwikkeld. Hierop wordt in de hoofdstukken 8 en 9 nader ingegaan.
Fayol Henri Fayol ( 1841-1925) kennen we reeds uit hoofdstuk 1 als de grondlegger van de managementtheorie. De vraag kantoorruimte huren almere of management een kunst, een kunde of een wetenschap is, is nog steeds een veel gestelde vraag. Fayol was van mening dat management kon worden geleerd. Het probleem was evenwel dat er in zijn tijd geen theorie bestond als basis voor het onderwijs aan aanstaande managers. De bijdrage van Fayol (uit 1916) vult dit hiaat op en is te zien als de eerste systematische analyse van elementen van de leidinggevende arbeid in de bedrijfsvoering. De managementfunctie wordt door Fayol in vijf kantoorruimte huren nijmegen essentiële bestanddelen ontleed, zoals in paragraaf 1.5 is uiteengezet, te weten:
1 beleidsbepaling en planning; 2 organiseren; 3 geven van opdrachten en verstrekken van hulp bij de uitvoering; 4 coördineren; 5 controleren en zo nodig bijsturen.