Multiculturele organisatieontwikkeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het doorbreken van grenzen tussen functies, afdelingen, productgroepen of ‘units’ met de ‘focus op de klant’ en met behoud van de verschillende competenties, is bijvoorbeeld van het grootste belang. Uitgangspunten, zoals deze behandeld zijn bij BPR en teamgericht werken, dienen nu externe grenzen in concrete voorstellen en maatregelen te worden uitgewerkt. Externe grenzen kantoorruimte huren breda worden soms tot werkelijke barrières wanneer identiteitskwesties spelen en ‘wij-zij’ -relaties met externe partijen effectieve relaties met klanten, toeleveranciers, overheidsorganen of belangenorganisaties in de weg staan. Achterhouden van informatie, vertragingstactieken, het uitspelen van partijen tegen elkaar, politieke spelletjes, wantrouwen enzovoort zijn dan kenmerkend in de externe relaties. De omvorming van een dergelijke relatie tussen een organisatie en haar ‘partners’ in de waardetoevoegingsketen zal dan lastig zijn. Bij verbetering dient dan gestreefd te worden naar een gezamenlijk benutten van middelen en deskundigheden als hulpbronnen. Deze weg naar kantoorruimte huren enschede samenwerking vergt tijd en een vaste wil om een bestaande werkcultuur van ‘ieder voor zichzelf om te vormen. geografische en culturele Geografische en culturele grenzen bestaan wanneer organisaties in verschillende grenzen (inter)nationale gebieden en markten werken en komen onder andere voort uit nationaal of lokaal prestige, cultuur en geografische en fysieke afstand. Met behulp van de huidige informatie- en communicatietechnologie, ontwikkeling van mobiliteit van werknemers, kantoorruimte huren almere grensoverschrijdend teamwerk en (soms) productstandaardisatie kunnen dit soort verschillen worden overbrugd. Belangrijk is vooral ook het respect voor en op de juiste waarde samenwerkingsrelatie inschatten van lokale belangen en voorkeuren, niet alleen in de samenwerkingsrelatie als zodanig, maar ook om deze tot uitdrukking te laten komen in het product of de vorm van dienstverlening. Ook grensoverschrijdende capaciteit in de zin van multiculturele organisaomgaan met diversiteit tieontwikkeling en het omgaan met diversiteit in ras, cultuur, geloofsovertuiging, sekse, mentale en fysieke capaciteiten en dergelijke rekenen we hiertoe (zie hierna in kantoorruimte huren nijmegen de case en Harvey en Allard, 2002).
11113 Managementpraktijkgeval Grensoverschrijdende capaciteit: multiculturele organisatieontwikkeling
Multiculturele organisatieontwikkeling Dienstverlening aan allochtonen, of allochtonen in dienst hebben, betekent nog niet dat de organisatie multicultureel is.