Nieuwe medewerker en veranderend gedrag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het doen werken en laten samenwerken van mensen in een organisatie ter verwezenlijking van organisatiedoelstellingen blijft ook in de toekomst een managementtaak in optima forma. Organisatiedoelstellingen zullen geformuleerd worden in interactie met de medewerkers en met de omgeving. Dit vraagt om andere patronen binnen de organisatie en andere leiderschapsstijlen kantoorruimte huren breda dan tot voor kort gebruikelijk was. Er zullen mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor ontplooiing, initiatief en ondernemerschap op alle niveaus. Dit sluit aan bij het gemiddeld hogere opleidingsniveau van de medewerkers en de daaraan gepaarde wens eigen verantwoordelijkheid te dragen.
Organisatorische context en de zich aanpassende organisatie
In een onderzoek naar veranderingen in medewerkerswensen en de consequenties daarvan voor het management wordt ten aanzien van de ‘nieuwe’ medewerker (uit de groep ‘commerciële kantoorruimte huren enschede baliemedewerkers’ in een middelgrote bank) het volgende gesignaleerd.
‘Veranderingen die in de betrokken middelgrote bank worden gesignaleerd hebben vooral te maken met toegenomen werkdruk, hogere opleidingseisen en individualisering. De eisen aan mensen nemen toe, de kantoorbezetting loopt terug en door de individuele prestatieplanning wordt de drang om te (moeten) presteren hoger. Men neemt vaker werk mee naar huis, moet thuis studeren en er zijn vaker bijeenkomsten buiten werktijd. Het belang van cursussen en diploma’s neemt toe. Nieuwe medewerkers zijn beter opgeleid. Goed presteren is op zich niet meer voldoende voor een hogere functieschaal. Het respect (van de bedrijfsleiding) voor oudere medewerkers met veel diensttijd en ervaring daalt. Hogere functies worden kantoorruimte huren almere moeilijker bereikbaar voor ‘de eigen mensen’. Trainees en andere hoger opgeleiden ‘van buiten’ komen de bank binnen.
De oriëntatie verschuift van het team naar het individu. De collegialiteit staat onder druk. Intern ondernemerschap staat centraal. Het bereiken van de ‘eigen targets’ wordt belangrijk; het ‘even een collega helpen’ komt in het gedrang. Dit is tevens het gevolg van een verder doorgevoerde functiescheiding en horizontale differentiatie (F-indeling). De reactie van de meeste mensen op deze ontwikkelingen is een mengeling van acceptatie en verzet. Men is/raakt overtuigd kantoorruimte huren nijmegen van de te volgen koers en is bereid zich hiervoor in te zetten. Men vindt echter dat ‘veranderingen te snel gaan’ en dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de individuele medewerker. Een enkeling is ambitieus, ervaart de nieuwe eisen als een uitdaging en ziet mogelijkheden voor carrière.’