NOx-emissierechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het eind van het handelsjaar leveren bedrijven een aantal rechten in. Dit aantal komt overeen met de werkelijke uitstoot van die bedrijven in dat jaar. Als de bedrijven minder hebben uitgestoten kantoorruimte huren breda houden zij rechten over, hebben zij meer uitgestoten dan kunnen ze rechten kopen of lenen. Of zij kunnen investeren in maatregelen om hun emissie te verminderen. De minister van Economische Zaken en van VROM leggen de totale hoeveelheid beschikbare emissierechten vast in een nationaal allocatieplan. Dat plan bevat tevens een schatting van het aantal rechten dat een bedrijf, volgens bepaalde rekenregels, krijgt kantoorruimte huren enschede toegewezen. Voor elke handelsperiode geldt een allocatieplan. Het eerste gold voor 2005-2007, de volgende geldt voor 2008-2012. Nadat de Europese Commissie het allocatieplan heeft goedgekeurd worden de rechten aan bedrijven toegewezen volgens een nationaal toewi j zigings bes!u it.
Verschil tussen het C02- en het NOx-handelssyteem C02-rechten worden aan bedrijven toegewezen en verleend door de overheid. Bedrijven ontvangen deze rechten gratis. Bedrijven moeten het aantal rechten dat overeenkomt met hun werkelijke uitstoot, aan het einde van het jaar inleveren. NOx-emissierechten daarentegen worden niet verleend. Voor elk bedrijf dat kantoorruimte huren almere onder de NOx-handel valt geldt een prestatienorm. Aan het eind van het jaar moet een bedrijf voor elk Gigajoule verbruikte energie emissierechten inleveren. De prestatienorm is relatief: hij hangt af van de verbruikte hoeveelheid energie. Voor C02 geldt een absolute norm. Bedrijven moeten voldoen aan hun emissieplafond. Op de handelsmarkt wordt gehandeld in tonnen C02 en in grammen NOx. De kantoorruimte huren nijmegen handel in NOx is een Nederlands systeem. De C02-handel is een Europees handelssysteem. Iedereen (bedrijven en personen) kan handelen in C02emissierechten. In NOx-rechten kunnen alleen bedrijven handelen die een prestatienorm opgelegd hebben gekregen.