Nutseenheden zijn moeilijk te concretiseren

Terwijl dit nut voor de aannemer ontbreekt. Hoe groot het nut voor beide organisaties precies is, is moeilijk te kwantificeren. Nut is immers subjectief en wordt in nutseenheden gemeten. Maar die nutseenheden zijn moeilijk te concretiseren. Wat zegt het  bedrijfspand huren Enschede ons dat het nut van een duur kantoor voor een verzekeringsmaatschappij vijftig nutseenheden hoger uitvalt dan dat van een aannemer? Gelukkig biedt de praktijk uitkomst door het nut te vertalen in geldelijke waarde. Het nut dat de verzekeringsmaatschappij aan de huisvesting ontleent is dusdanig groot dat zij bereid is € 500 m2/jr voor huisvesting te betalen, terwijl de aannemer bijvoorbeeld niet meer wil uitgeven dan € 200 m2/jr. Voor Bedrijfspand huren in Breda een huurprijs van € 500 m2/ jr kan de vastgoedorganisatie meer waarde toevoegen dan voor een huurprijs van € 200 m2/jr. Kortom, de vastgoedorganisatie moet in staat zijn om de behoeften van de marktpartijen te analyseren. Hierbij wordt het subjectieve nut dat elk individu aan het vastgoed ontleent vertaald in een objectief meetbaar geldbedrag: de waarde van het vastgoed. Met andere woorden: de vastgoedorganisatie moet voor de afnemer van het vastgoed waarde toevoegen. Slaagt zij er niet in toegevoegde waarde te creëren, dan heeft de vastgoedorganisatie geen bestaansreden. Dit zal leiden tot verliezen, en verliezen zorgen voor negatieve rendementen voor aandeelhouders. Rendement is nu precies de reden waarom aandeelhouders zich aan de organisatie verbinden. Verliezen doen de aandeelhouders weglopen. De organisatie houdt op te bestaan. Alle individuele behoeften naar vastgoed vertalen zich bij elkaar opgeteld in de vraag naar vastgoed op de vastgoedmarkt. Door waarde toe te voegen ( lees: de vastgoedorganisatie creëert toegevoegde waarde) bieden vastgoedorganisaties vastgoed aan op de vastgoedmarkt: de vastgoedorganisaties bepalen het aanbod van vastgoed ( zie figuur 5-2). 5.2 Strategische waarde van vastgoed Een vastgoedorganisatie moet dus toegevoegde waarde leveren. Het vastgoed is dan ook een middel tot waarde- of vermogensvermeerdering voor de organisatie. Hardjono ( 1995) onderkent vier verschillende soorten vermogens: 1. materieel vermogen. Het bezit dat een organisatie heeft en als zodanig op de marktwaardebalans verschijnt. De vastgoedmanager kan het materieel vermogen van de organisatie vergroten door zich te richten op bedrijfsruimte te huur in Nijmegen het laten renderen van het vastgoed, kostenbeheersing, budgettoekenning, het optimaliseren van de financieringsstructuur, het herwaarderen van de huisvesting, enz.; 2. commercieel vermogen. Het vermogen van de organisatie om tot transacties met derden te komen. De waarde die de huisvesting biedt bij het aantrekken van klanten. De vastgoedmanager richt zich op het ontwerp, het primaire proces en het vraaggenererend vermogen van het vastgoed; 3. sociaal vermogen in Almere kun je goedkoop een kantoor huren. De bekwaamheid van de organisatie om tot samenwerking te komen. De mate waarin het vastgoed het werken in groepen stimuleert;