Overmatig vertrouwen

 

Niemand in het bedrijf leek zich bewust te zijn van het karakter van het spel dat de adviseurs speelden. De adviseurs vonden zelf dat ze competente professionals waren die serieus werk deden, en hun superieuren waren het daarmee eens. Op de avond voor het seminar dineerden Richard Thaler en ik met enkele van de topmensen van het bedrijf, de mannen die over de hoogte van de bonussen beslissen. We vroegen hun een gissing te doen naar de jaar-op-jaarcorrelaties kantoor huren breda ┬áin de posities van individuele adviseurs op de ranglijst. Ze dachten dat ze wel wisten wat hun te wachten stond en glimlachten terwijl ze reageerden met ‘niet heel hoog’ of ‘de prestaties zullen zeker fluctueren’. Spoedig werd echter duidelijk dat niemand verwacht had dat de gemiddelde correlatie nul ZOU ZIJn. Wat we de directieleden van het bedrijf vertelden, was dat zij, ten minste als het aankwam op het opbouwen van portefeuilles, het toeval beloonden alsof het een vaardigheid was. Dit had schokkend nieuws voor hen moeten zijn, maar dat was het niet. Uit niets bleek kantoor huren enschede dat zij ons niet geloofden. Wat hadden zij ook anders kunnen doen? We hadden tenslotte hun eigen resultaten geanalyseerd, en ze waren stellig voldoende wereldwijs om de implicaties te zien die we hun uit beleefdheid niet in details uit de doeken deden. We gingen allemaal rustig verder met onze maaltijd en ik ben er volstrekt van overtuigd dat zowel onze ontdekkingen als de implicaties daarvan al snel onder het tapijt werden geveegd en dat het leven in het bedrijf zich zonder rimpeling voortzette. De illusie van vaardigheid is niet louter een individuele afwijking; zij is diep geworteld in de cultuur van de bedrijfstak. Feiten die zulke fundamentele aannames ter discussie kantoor huren almere stellen – en bedreigend zijn voor het bestaan en de eigenwaarde van betrokkenen – worden domweg niet geaccepteerd. De geest kan ze niet verwerken. Dit geldt in het bijzonder voor statistisch onderzoek naar prestaties, waaruit feitenmateriaal voortkomt dat mensen stelselmatig negeren wanneer het botst met de indrukken die zij uit eigen ervaring hebben opgedaan. De volgende morgen rapporteerden we onze bevindingen ook aan de adviseurs, en ook zij reageerden onbekommerd laconiek. Hun persoonlijke ervaring dat zij complexe problemen zorgvuldig beoordeelden, was voor hen veel dwingender dan een obscuur statistisch gegeven. Na het seminar bracht een van de kantoor huren nijmegen directieleden met wie ik de vorige avond gedineerd had, me naar het vliegveld. Met iets van een defensieve intonatie zei hij tegen mij: ‘Ik heb goed werk gedaan voor het bedrijf en dat kan niemand me afnemen.’ Ik glimlachte en zei niets. Maar bij mezelf dacht ik: ‘Ik heb dat vanmorgen van je afgenomen. Als je succes in hoofdzaak op toeval berustte, welke verdiensten kun je jezelf dan toerekenen.