Quality of life

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dik vindt dat een organisatie die meer flexibiliteit van haar medewerkers verwacht, daarvoor zelf de juiste kaders moet scheppen. ‘Waar het hier om gaat is employability. En employability is niets anders dan: mensen weerbaar maken voor veranderingen in hun arbeidssituatie, zodat ze binnen het eigen bedrijfkunnen meegroeien met elke verandering. Dat is zeker in een turbulent bedrijf als KPN zeer belangrijk. Maar employability betekent ook dat mensen, als blijkt dat ze bij hun eigen bedrijf weg moeten omdat ze daar met hun skills niet meer inzetbaar zijn, kunnen zeggen: kijk, ik weet wat ik kan en wat ik waard ben, ik heb een pakket aan vaardigheden ontwikkeld, zet mij maar ergens anders neer. Het behoort tot de taak van een bedrijf om samen met het personeel aan die bewustwording te werken. KPN heeft diverse opleidingstrajecten om medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een flexibele werkhouding en het uitbouwen van hun kwaliteiten en vaardigheden. Want dat is de bedrijfsruimte eindhoven cultuur waar we uiteindelijk naar toe willen.’
Maar willen mensen wel veranderen? Mensen houden het liefs te vast aan wat ze hebben. Veranderingen zijn toch eigen/ijk zelden welkom? ‘Ja, natuurlijk, dat blijft een probleem. Mensen zeggen nooit: ha fijn, veranderen! Sommigen zeggen: ik zit er niet op te wachten, maar ik pas me wel aan. Anderen zullen zeggen: ik zit er niet op te wachten en ik werk er ook niet aan mee. Die laatste categorie, daar heb je weinig aan. Ik vind het nog niet eens zo erg als iemand zegt dat hij liever niet verandert en bereid is om een stapje terug te doen, als hij daarmee zijn functie afwerklocatie kan behouden. Daar is niets mis mee. Dat is prima. En dat kun je quality of life noemen. Een persoonlijke keuze, die ieder voor zichzelf moet maken. Doen mensen dat niet, dan ligt daar een deel van de opleidingsbehoefte: mensen bewust maken van wat