Raden van Commissarissen

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarmee zullen naar verwachting Raden van Commissarissen meer een afspiegeling vormen van belangengroepen: aandeelhouders en werknemers/vakbonden. Dit brengt het risico met zich mee dat vertegenwoordigers van deze groepen ‘stakeholders’ bij het uitoefenen van toezicht kantoorruimte huren breda het geluid van hun achterban zullen laten doorklinken. Het behartigen van deelbelangen staat echter op gespannen voel met het uitgangspunt dat alle commissarissen het vennoolschappelijk belang als richtsnoer voor hun toezichthouderstaak moeten nemen. In hun taakstelling hebben commissarissen zich te richten naar het belang van de onderneming als geheel en niet naar geïsoleerde deelbelangen. Van hen wordt dus kantoorruimte huren enschede bij wet verlangd om zich onafhankelijk te gedragen tegenover de verschillende ‘stakeholders’ van de onderneming. Bovendien is er een strikte scheiding van besturing en toezicht, zodat in dit opzicht van een onafhankelijke taakuitoefening sprake kan zijn.
Nederland onderscheidt zich in gunstige zin van de andere genoemde landen op het punt van de mogelijkheid tot onafhankelijk toezicht, ook al doen zich hier (vanuit het op consensus gerichte ‘Poldermodel’) ook de nodige meervoudige relaties voor. Opschuiven naar het Angelsaksische model, het kantoorruimte huren almere Belgische model of het Duitse model lijkt echt noodzakelijk. Het Nederlandse ondernemingsbestuur kan rekenen op een goed onafhankelijk toezicht.
Het enkelvoudige ‘one-tier’-systeem heeft de ondergang van bijvoorbeeld Enron en Worldcom niet kunnen voorkomen. De positie van de onafbankelijke commissaris lijkt door een en ander juist nu kantoorruimte huren nijmegen weer sterker te (kunnen) worden, terwijl er net in de discussie hieromtrent een tendens ingezet leek te zijn naar hel Angelsaksische ‘board model’. De strijd om het meest geschikte besturingsmodel is dus nog steeds niet beslecht.