Real Options Analysis versus Decision Tree Analysis

De lijst van mogelijke opties is nog verder uit te breiden. Verder is het belangrijk te bedenken dat elke afzonderlijke flexplek huren breda optie een call of een put optie is. Zo is de optie tot stoppen een put optie, de optie tot uitbreiden een call, tot inkrimpen een put. Bijna alle real options zijn Amerikaanse opties: ze kunnen op elk moment binnen een bepaalde periode worden uitgeoefend. De elementen die de waarde van een financiële optie bepalen, bepalen ook de waarde van flexplek huren enschede een real option. In figuur 6.10 hebben we de elementen opgenomen. 6.2 Real Options Analysis versus Decision Tree Analysis versus DCF Nu we de techniek van optiewaardering en het verschil tussen financiële opties en real options hebben uiteengezet keren we terug tot de kern van ROA en de essentiële verschillen met DTA en DCF. ROA gaat uit van het risico in de achterliggende waarde, gedefinieerd door volatiliteit, die het gevolg is van marktrisico’s, ook wel systematisch risico genoemd. Specifieke risico’s kunnen met ROA niet gewaardeerd worden. ROA gaat uit van een bandbreedte van mogelijke uitkomsten. DTA beschouwt alleen een bepaalde set van uitkomsten waarbij aan elke uitkomst een kans is toegekend. ROA berekent niet welk pad zal flexplek huren almere worden doorlopen maar waardeert een verzameling van opties die beschikbaar is binnen de bandbreedte van uitkomsten. Dit principe hebben we gevisualiseerd in figuur 6. 11. neerwaarts risico tijd FIGUUR 6.1 1: ROA EN DE KEGEL VAN ONZEKERHEID. In deze figuur geven we de kegel van onzekerheid weer die het resultaat is van opwaarts en neerwaarts risico. De curve aan de rechterzij de geeft weer dat de extremen minder vaak zullen voorkomen dan de waarden rond het midden. De kegel is breder of smaller afhankelijk van de neerwaartse en opwaartse beweging die we hebben gedefinieerd. In optieberekeningen werken we deze kegel uit in een binomiaal boomdiagram. De kronkelende lijnen geven een mogelijk pad in de tijd door deze kegel weer. Welk pad werkelijkheid zal worden, dat weten we niet. We hebben echter wel een verzameling van opties beschikbaar die we zullen uitoefenen als een bepaalde toestand wordt bereikt. Op dat flexplek huren nijmegen moment zal meer informatie beschikbaar zijn. Deze opties waarderen we. Dat is fundamenteel anders dan DTA, waar we HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 1 55 een pad uitzetten en daar kansen aan toekennen. Aan het eind van dit onderdeel maken we dit via een eenvoudig voorbeeld duidelijk. Is er geen volatiliteit dan verdwijnt de kegel in een horizontale lijn. Opties hebben dan geen waarde en we kunnen volstaan met DCF. Dat geldt natuurlijk ook als er geen opties zijn, dan volstaat ook DCF. De waarde van opties wordt bepaald door de relatie tussen flexibiliteit: de mogelijkheden om te reageren via opties, en de volatiliteit zoals weergegeven in figuur 6.12.