Riskante projecten

Vanuit dit gezichtspunt ondernemen mensen vaak (maar niet altijd) riskante projecten omdat ze te optimistisch zijn over de kansen waarmee ze te maken zullen krijgen. Ik zal in dit boek nog verschillende malen op dit idee terugkomen; waarschijnlijk draagt het bij aan een verklaring van waarom kantoor huren breda mensen met elkaar procederen, waarom ze oorlogen beginnen en waarom ze kleine ondernemingen opzetten.
Falen voor een test Gedurende vele jaren heb ik gedacht dat het voornaamste punt van het leerplanverhaal was wat ik over mijn vriend Seymour geleerd had: dat zijn gissing over de toekomst van ons project niet berustte op wat hij wist over soortgelijke projecten. Als ik dit verhaal vertelde, kwam ik er zelf heel goed uit tevoorschijn, als slimme vragensteller en scherpe psycholoog. Pas kort geleden heb ik ingezien dat ik in feite de grootste domkop en een slechte leider ben geweest. Het project was mijn initiatief en daarom was het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het verstandig werd aangepakt en dat belangrijke problemen behoorlijk kantoor huren enschede door het team besproken werden, maar bij die test heb ik gefaald. Mijn probleem was niet langer de planningsfout. Van die fout was ik genezen zodra ik Seymours samenvatting van de feiten had aangehoord. Als ik daarover aan de tand was gevoeld, zou ik hebben toegegeven dat we het project met verkeerde verwachtingen hadden opgezet en dat we ten minste serieus moesten overwegen om het op te geven. Maar ik werd hier door niemand op gewezen en er was geen discussie: we stemden er stilzwijgend mee in om verder te gaan zonder expliciet te voorspellen hoeveel tijd er nodig was voor voltooiing. Dit was gemakkelijk te doen omdat we ook aan het begin niet zo’n voorspelling hadden gemaakt. Als we bij de start een redelijke basisvoorspelling hadden gehad, zouden we er niet aan begonnen zijn, maar we hadden intussen al kantoor huren almere heel wat energie ge├»nvesteerd – een voorbeeld van de fout van gemaakte kosten waaraan we in het volgende deel van het boek nader aandacht zullen besteden. 10 In het bijzonder zou het mijzelf in verlegenheid hebben gebracht om op dat moment op te geven en er leek geen directe reden te zijn om dat te doen. In een crisis is het gemakkelijker om van koers te veranderen, maar dit was geen crisis, er waren alleen maar enkele nieuwe feiten over mensen die we niet kenden. Het externe gezichtspunt was veel gemakkelijker te veronachtzamen dan slecht nieuws binnen ons eigen project. Ik kan onze toestand het best omschrijven als een vorm van lethargie, een onwil om na te denken over wat er gebeurd was. En daarom gingen we verder. Tijdens de verdere kantoor huren nijmegen periode waarin ik een lid van dit team was, is er geen poging tot rationele planning ondernomen, een bijzonder zorgwekkend verzuim van een team dat zich inzette voor het onderwijzen van rationaliteit. Ik hoop dat ik nu wijzer ben en heb me aangeleerd om attent te zijn op het externe gezichtspunt. Maar dit wordt nooit de natuurlijke manier om iets aan te pakken.