Stadium 5: optimale verhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stadium 5: optimale verhoudingen De belangrijkste taken waarmee het management bij het aanbreken van dit stadium wordt geconfronteerd, zijn het consolideren en beheersen van het financiële profijt dat voortmanagemenrapparaar vloeit uit de snelle groei en het behouden van de voordelen die een kleine bedrijfsomvang biedt, zoals flexibiliteit en ondernemingsgeest. Het kantoorruimte huren breda managementapparaat moet snel worden uitgebreid en de bedrijfsvoering moet professioneler gemaakt worden door de toepassing van middelen als budgettering, strategische planning, ‘management by objectives’ en gestandaardiseerde kostensystemen. Overigens dient er wel voor gewaakt te worden dat dit niet ten koste gaat van de ondernemingsgeest. Een in stadium S verkerend bedrijf beschikt over kantoorruimte huren enschede genoeg bekwame medewerkers en voldoende financiële middelen om een gedetailleerde bedrijfsplanning en strategische planning te kunnen uitvoeren. Het management is gedecentraliseerd en bestaat uit voldoende ervaren mensen, en er wordt gebruikgemaakt van zeer uitgebreide en goed ontwikkelde systemen. Zowel ten aanzien van het financiële aspect als ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten is de betrokkenheid van de eigenaar bij het bedrijf nog slechts gering. We kunnen stellen dat het bedrijf het nu ‘gemaakt heeft’. Het heeft de meest gunstige omvang, bezit ruime financiële middelen en beschikt over getalenteerde managers. Als de ondernemingsgeest kantoorruimte huren almere bewaard kan blijven, zal het bedrijf een versramng sterke concurrentiepositie veroveren. Lukt dit niet, dan treedt verstarring op en dreigt het bedrijf naar een suboptimale positie weg te zakken. Verstarring wordt gekenmerkt door een gebrek aan innovatieve besluitvorming en het vermijden van risico’s. Dit verschijnsel doet zich wel voor bij grote ondernemingen die rendabel blijven dankzij hun omvangrijke marktaandeel en/ of financiële middelen, tot er zich ingrijpende verschuivingen in het economische klimaat of in de technologie voordoen. Bij de oprichting van een bedrijf en bij uitbreiding of inkrimping van de bedrijfsactiviteiten moet beslist worden over de bedrijfsgrootte. Daarbij zal getracht worden de kosten in verhouding tot de omvang zo gunstig mogelijk te doen zijn. Er moet, met andere woorden, naar een economisch zo gunstig mogelijke verhouding worden gestreefd. Daar waar de kosten kantoorruimte huren nijmegen per eenheid product (of dienst) het laagst liggen en dus de verhouding tussen kosten en bedrijfsomvang (uitgedrukt in capaciteitseenheden) het gunstigst is, spreekt men optimale bedrijfsgrootte van optimale bedrijfsgrootte. Het bepalen van de omvang van de benodigde technische en personele capaciteit zal uiteraard gebaseerd moeten zijn op de afzetverwachting van de producten of diensten. Bij bepaling van de benodigde capaciteit moet niet alleen worden gedacht aan gebouwen en machines maar vooral ook aan mensen.