Sterk en onbreekbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een verlangen komt voort uit een motief dat vaak door een heftige ervaring ontstaat. Het motief van Aristoteles Onassis was om de rijkste man ter wereld te worden. Deze kwam voort uit zijn armoedige en ellendige jeugd. Als jonge man nam hij zich voor om nooit meer in armoede te hoeven leven.
Zijn mentaliteit was sterk en onbreekbaar en alles moest wijken voor dat hevige verlangen naar rijkdom en bezit. Vincent van Gogh werd een van grootste schilders aller tijden door zijn intense verlangen naar vernieuwing. Farkas had de kracht om in Auschwitz in leven te blijven door zijn verlangen om zijn familie ooit weer in de armen te sluiten. Waar ligt jouw diepste verlangen, Nick?” Ik denk even na. “Bijdragen aan een betere wereld. Zoals we nu met elkaar en met moeder aarde omgaan, is niet houdbaar. We moeten zoeken naar een nieuwe balans in de verdeling van de middelen en de welvaart. Ik heb gezien en ervaren wat hebzucht doet met mensen en hun gedrag. Het levert alleen maar slachtoffers op. Om een nieuwe aarde op gang te brengen, heb je voorvechters nodig.” “Mooi gezegd Nick, en wat is bij jou het onderliggende motief van dit verlangen?” “Dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat het vijf voor twaalf is.” “Een motief krijg je boven water door de vraag ‘waarom’ te stellen. Waarom wil jij bedrijfsruimte eindhoven actief bijdragen aan een betere wereld Nick?” “Omdat het zo hoognodig is,” zeg ik. “Dat is niet het echte antwoord,” stelt de professor. “Nogmaals stel ik je de vraag: waarom wil jij actief bijdragen aan een betere wereld?” “Om mijn vader trots op me te laten zijn, ook al is hij er niet meer,” zeg ik. “Ik heb dat geprobeerd met een succesvolle carrière, maar dat heeft mij geen voldoening gegeven. Ik weet dat hij wel trots op me is als ik bijdraag aan een nieuwe aarde.” “Dat antwoord komt in de richting,” zegt de professor. “Maar waarom zou je jezelf moeten bewijzen ten opzichte van je overleden vader?”
240
“Misschien wegens een gebrek aan liefde, die hij nooit heeft kunnen geven. Ik kan me niet herinneren dat we ooit hebben geknuffeld. En nu hij dood is, moet ik mijn gevoelens voor hem op een andere wijze uiten.” “Nu heb je het echte motief te pakken. Je motief is een gebrek aan liefde dat je wilt invullen. Door zelf een actieve rol te spelen in het tot stand komen van een betere wereld, kun je aan je vader bewijzen dat je veel van hem houdt. Dat maakt je ook waardevol voor het genootschap Terra Nova. De intensiteit van je verlangen bepaalt de mate van energie die er vrijkomt. Een eenmalige wens in de trant van: ik wil bijdragen aan een betere wereld, levert je weinig energie op en zal snel uitdoven. Een verlangen dat obsessief is, geeft je enorm veel energie. In Japan zeggen ze van mensen die een obsessief verlangen hebben, dat ze een Oikido bezitten. Het gemis van je vader is voor jou een Oikido.