Strategische beslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aangezien strategische beslissingen veelal tot gevolg hebben dat relatief grote bedragen voor langere tijdsperioden worden vastgelegd, is het van belang de mate van onzekerheid, verbonden aan dit soort beslissingen, na te gaan. De vraag is of het management met het risico en de onzekerheid wil en kan leven. Het dilemma dat hierbij speelt is dat projecten met hoge winstverwachtingen kantoorruimte huren breda ook veelal een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen. Daartegenover staat dat een onderneming die alleen projecten met een laag risico en een navenant lage winstverwachting heeft, vrijwel nooit meer dan gemiddelde economische resultaten zal afwerpen.
Flexibiliteit, ofwel de mate waarin aanpassing mogelijk is aan zich wijzigende omstandigheden, kan worden kantoorruimte huren enschede gezien als een mogelijkheid de onzekerheid deels tegen te gaan. Indien een bepaald alternatief een hoge onzekerheid koppelt aan een lage mate van flexibiliteit, is dit onaantrekkelijker dan wanneer de mate van flexibiliteit relatief groot is. Bij chemische installaties is het denkbaar dat de flexibiliteit wordt verhoogd door toepassing van het modulariteitsprincipe (het bouwen in modulen), waardoor er tamelijk snel kan worden omgebouwd voor de productie van een ander of een gewijzigd product, indien een gepland product niet volgens de verwachtingen kan worden afgezet.
Vaak is bij de keuze van de te volgen strategie timing in twee opzichten van belang. Allereerst dient de snelheid waarmee men het alternatief wil uitvoeren te worden beoordeeld. Snelheid heeft het kantoorruimte huren almere voordeel dat men de concurrentie voor is, terwijl dit lagere kosten in de fase van uitvoering kan inhouden. Een meer geleidelijke uitvoering biedt de mogelijkheid zich beter aan te passen aan wijzigende omstandigheden, maar brengt anderzijds ook vaak hogere kosten met zich mee. De vraag is dan of men een markt als eerste wil betreden of dat men liever een soort ‘volgersstrategie’ voert. Ervaring in veel bedrijfstakken heeft geleerd dat eenmaal verworven posities op de markt kantoorruimte huren nijmegen heel moeilijk door andere bedrijven nog aangetast kunnen worden. ll·l.!.l;!:HhI De pogingen van General Electric om Europese computerfabrikant IBM aan te vallen op de markt voor mainframe computers zijn hier een voorbeeld van. Deze pogingen hebben geresulteerd in grote verliezen bij de aanvallers. Dat het niet uitgesloten is eenmaal verworven posities met succes aan te vallen, heeft onder meer 1 BM getoond met het grote succes dat dit bedrijf had met de late toetreding op de markt voor personal computers. De gevestigde marktpositie van onder meer Apple werd aangetast.