Succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tips voor betere besluitvorming Succesvolle organisaties worden gekenmerkt door het vermogen om sneller dan hun concurrentie beslissingen te nemen en te implementeren. Dit lijkt echter gemakkelijker dan het in werkelijkheid is. Hierbij enkele tips: • Wacht tot de laatste minuut, maar geen minuut langer! Als u morgen niet iets anders gaat doen door een vandaag genomen beslissing, wacht dan met deze beslissing. Situaties en concurrentieposities veranderen heel snel. De beste beslissingen zijn daarom just-in-time beslissingen. Deze beslissingen moeten dan wel worden gevolgd door acties. • Wees niet bang voor conflicten! Conflicten zijn goed voor een kantoor huren breda organisatie zolang ze snel worden opgelost. Dit is de reden waarom echte leiders conflicten meteen aanpakken. Zij nemen persoonlijke gevoelens serieus, maar laten deze een goede oplossing niet in de weg staan. De juiste is niet noodzakelijkerwijs de beste beslissing Mensen kunnen maandenlang debatteren over wat de ‘beste’ beslissing is, zonder dat ze enige beslissing nemen. iedere beslissing brengt risico’s met zich mee. Als er tien manieren zijn om iets te doen, zijn acht hiervan mogelijk succesvol. Neem dus één van die acht beslissingen! Sta achter de beslissing Er zijn maar weinig mensen die in de positie zijn om alle beslissingen zelf te nemen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er wordt geluisterd naar de verschillende meningen in een organisatie. Maar als de beslissing eenmaal is genomen, is het belangrijk dat iedereen erachter gaat staan en zorgt voor uitvoering.
In organisaties worden beslissingen genomen over vraagstukken of problemen met een verschillend karakter, in wisselende situaties en door verschillende mensen. Als de werkelijke situatie afwijkt van de gewenste situatie, is er sprake van een probleem.
Het karakter van een probleem heeft betrekking op kantoor huren almere de vraag of het om routine- of specifieke problemen gaat. Routineproblemen, zoals het aannemen van klachten, vergen een geprogrammeerde besluitvorming (een procedure) terwijl bij een specifiek probleem, zoals vaststellen van prijzen, naar een minder gestructureerde oplossing gezocht zal worden.
De situatie waarin beslissingen moeten worden genomen kan de ene keer om een snelle beslissing vragen, bijvoorbeeld het volgen van prijsverlaging van de concurrentie, terwijl op een ander moment er minder haast is en zorgvuldig afwegingen kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld bij de keuze van een nieuwe locatie voor kantoor). Tevens kunnen beslissingen het resultaat zijn van individuen ofg roepen.