Uit de media

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

 

In de praktijk blijkt dat de macht van een manager zijn oorsprong vindt in een combinatie van de beschreven machtsbronnen. De machtsbronnen geven alleen aan dat een manager gedrag van zijn medewerkers kan beïnvloeden. De manier waarop de manager met de machtsbronnen omgaat en de reactie van de medewerkers daarop, is bepalend voor de uiteindelijke inhoud van de macht van de manager ten opzichte van zijn medewerkers. Overnamegevecht past in nieuwe, Angelsaksische cultuur Nederlandse ondernemers gaan niet graag rollend over straat. Een overnamestrijd kantoor huren breda waarbij twee partijen vechten om een derde, vindt hier ook maar één keer per decennium plaats. In de jaren zeventig was suikerfabrikant CSM de inzet van een gevecht, in de jaren tacheron:AvantaMagaz1ne,sep1emb”1Ha tig uitgeverij Kluwer en in de jaren negentig is het de beurt aan de Belgische Generale Bank. Nederland is het land van consensus. Als een bedrijf al besloten heeft tot een overname door iemand anders, dan is de drempel om een tegenbod te doen hoog. In de kantoor huren enschede Verenigde Staten daarentegen zijn overnamegevechten schering en inslag. Het management heeft daar als hoogste plicht het onderste uit de kan te halen voor de aandeelhouders. In Nederland onderhandel je juist niet met de aandeelhouders. Je onderhandelt met het bestuur van een bedrijf. Als je daar een moreel commitment mee hebt, doe je een bod. Meestal ben je het dan ook eens over de hoogte van het bod. Nu lijken de kaarten anders te liggen. In het geval van het tegenbod van de ABN/A MRO speelt dat de bank zich van een Nederlandse tot een mondiale bank heeft ontwikkeld. De maatschappelijke kantoor huren almere veranderingen in Nederland zelf zijn minder ingrijpend. De verantwoordelijkheid van bestuurders in Nederland is nog altijd breder gedefinieerd dan in de Verenigde Staten. Behalve met de belangen van de aandeelhouders moet ook met andere belangen rekening worden gehouden.
Machtsrelaties Tussen twee personen ontstaat altijd een machtsrelatie, of dit nu betrekking heeft op een privé-situatie of tijdens het werk. Een mens ervaart een ander als machtiger of minder machtig. In het uitvoeren van activiteiten is deze machtsrelatie een sturend instrument bij ons doen kantoor huren nijmegen en laten. Anders gezegd: door een machtsrelatie ontstaat er dus een afhanke- machtsrelatie lijkheidsrelatie tussen personen. Een machtsrelatie kan verschillende vormen aannemen. Drie basisvormen zijn de volgende:7 • gelijk versus gelijk • hoog versus laag • hoog versus midden versus laag