Uitvoerende medewerkers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de uitvoerende medewerkers vindt de feitelijke transformatie plaats. Input (arbeid, natuur, kapitaal en informatie) wordt door middel van een transformatieproces omgezet in output (producten of diensten). Op dit niveau is er sprake van primaire processen die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een product of dienst. De secundaire processen dienen om de pdmaire processen goed en ongestoord te laten verlopen. De besturende processen geven richting aan de primaire en secundaire processen. Op het niveau van flexplek huren breda de uitvoerende medewerkers worden vooral dirige- dirigerende taken rende taken uitgevoerd. Het besturen bestaat met name uit het nemen van operationele beslissingen, zoals het controleren en het bijsturen van de werkzaamheden. De gevolgen van Intranet voor het management Balt Leenman is onder andere hoofdredacteur van de Intranet homepage bij Cap Gemini. Intranet is een Internet site die alleen toegankelijk is voor interne medewerkers van Cap Gemini. ‘Ik schep voorwaarden voor medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Intranet is voor onze medewerkers die vaak de hele week bij klanten aan het werk zijn, het voornaamste communicatiemiddel met het bedrijf. Elke unit bij Cap Gemini heeft zijn eigen, voor alle werknemers toegankelijke homepage, met nieuws, discussiegroepen en informatie over nieuwe projecten. Mijn belangrijkste taak is om het medewerkers in onze unit naar de zin te maken en hen te voorzien van belangrijke informatie. Daarom probeer ik optimaal rekening te houden met hun flexplek huren almere persoonlijke wensen en eisen.’
‘De manager heeft een deel van zijn macht afgestaan aan medewerkers. Via Intranet hebben alle Cap Gemini-mensen namelijk toegang tot informatie die voorheen alleen aan managers was voorbehouden, zoals over projecten die elders in het bedrijf aan de gang zijn. Intranet heeft er ook voor gezorgd dat er sprake is van open communicatie in de onderneming. Belangrijke discussies lopen vaak via Intranet.’