Variëteit in activiteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten aanzien van een bedrijf dat slechts één product maakt en dit op één markt afzet kunnen we stellen dat in het algemeen een indeling naar functies (inkoop. productie, ververanderlijkheid van de omgeving de voorkeur heeft. Neemt voor zo’n bedrijf het aantal producten toe of stijgt het aantal markten (afnemersgroepen die men wil bedienen) en wordt daarmee de variëteit in kantoorruimte huren breda activiteiten groter, dan zal dat in de structuur verwerkt moeten worden. Soms kan men productgroepen of divisies instellen, indien de omvang dit toelaat. In andere situaties kan de productie opgesplitst worden volgens de productgroepen. Dit kan ten aanzien van de markt en de afnemersgroepen ook geschieden bij de verkoopafdelingen.

Mate van veranderlijkheid van de omgeving Naarmate meer veranderingen in de omgeving optreden zal meer informatie door de verschillende organisatorische niveaus moeten worden verwerkt. Deze kantoorruimte huren enschede informatieverwerkingscapaciteit is begrensd. Denk in dit verband ook aan ons wegennet dat overdag de verkeersstromen goed kan verwerken, maar op spitsuren files te zien geeft. Door nu beslissingen op een lager niveau te laten nemen wordt een geringer beroep gedaan op de informatieverwerkingscapaciteit. Er komen minder auto’s op de weg. In figuur 6.1 2 zijn de elementen taakverdeling en ( de)centralisatie samengebracht in een schema dat de situatie weergeeft ten aanzien kantoorruimte huren almere van aansluiting tussen veranderlijkheid van de omgeving en variëteit in activiteiten (naar producten/markten/ geografische gebieden).
Naarmate de vereiste samenwerking tussen de afdelingen intensiever wordt zullen binnen voorgaande vormen zwaardere mechanismen moeten worden ingebouwd. In een F-structuur bijvoorbeeld verloopt het op de markt brengen van nieuwe producten vaak zeer moeizaam, omdat alles via kantoorruimte huren nijmegen de topleiding moet verlopen. Het instellen van een team met alle betrokken afdelingen daarin vertegenwoordigd, kan dit proces aanzienlijk versnellen.