Vastgoed CV’s

In de beleggingen wordt een onderscheid gemaakt tussen direct beleggen (beleggen in vastgoed) en indirect beleggen (beleggen door te participeren of aan-delen te nemen in een beleggingsfonds goedkoop kantoor huren breda dat op zijn beurt in direct vastgoed belegt). Dergelijke fondsen kunnen beursgenoteerd zijn of particuliere fondsen zoals vastgoed CV’s zijn. Ook pensioenfondsen beleggen vaak in fondsen waarin ze samen participeren met andere beleggers. Bij vastgoedbeleggingsfondsen wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen closed end en open end fondsen. Een closed end fonds schrijft geen extra aandelen of participaties uit om aanvullend in vastgoed te investeren. Dergelijke fondsen hebben goedkoop kantoor huren enschede ook een beperkte looptijd van circa tien jaar. Aan het eind van die looptijd wordt het vastgoed verkocht en een slotdividend (of verlies) uitgekeerd aan de aandeelhouders of participanten. Een open end fonds kan wel in aanvullend vastgoed investeren en daarvoor aanvullende aandelen of participaties uitschrijven. In de Angelsaksische wereld worden indirecte fondsen aangeduid als Real Estate Investment Trusts Funds (REIT’s). Door indirect te beleggen is een belegging meer liquide: men kan aandelen verkopen. Bij direct beleggen is aan verkoop een lange transactietijd goedkoop kantoor huren almere verbonden. Het meer liquide karakter van een beleggingsfonds komt soms ook tot uiting in de waardering: de aandelenwaarde is dan hoger dan de intrinsieke waarde van het vastgoed in het fonds. Er zijn talloze varianten van beleggingsfondsen: fondsen die zich op bepaalde segmenten, bepaalde markten richten of bijvoorbeeld opportunistische fondsen: fondsen die op hun beurt uitsluitend beleggen in andere vastgoedfondsen. 3.25 Specifieke kenmerken verschillende vastgoedcategorieën Tot slot van dit hoofdstuk vermelden we in het kort wat specifieke kenmerken van enkele vastgoedcategorieën die relevant zijn in relatie tot de in dit hoofdstuk beschreven elementen. Huurwoningen In Nederland waren er eind 2007 circa 3,3 miljoen huurwoningen. Bijna 95% van deze woningen is gereguleerd: de jaarlijkse huurverhoging is gebonden aan regels. Het betreft de woningen die een maandhuur hebben onder de goedkoop kantoor huren nijmegen liberalisatiegrens. Eind 2008 was de liberalisatiegrens € 631 per maand. Deze woningen worden ook aangeduid als sociale huurwoningen. Woningen boven de liberalisatiegrens worden vrije sector huurwoningen genoemd. De term goedkope woningen is verbonden aan de kwaliteitskortingsgrens, een begrip verbonden aan de huurtoeslag. De huur onder deze grens wordt volledig gesubsidieerd bij de huurtoeslag. In 2008 was deze grens € 350 per maand. ,Huurwoningen hebben t.o.v. andere categorieën een relatief laag direct rendement (in de periode 1 995-2008 gemiddeld 4,8 % ). Dat betekent dat het rendement op termijn vooral uit de waardeontwikkeling moet komen. Hoewel de waardeontwikkeling van koopwoningen in bovengenoemde periode zeer volatiel waren zijn de rendementen op huurwoningen redelijk stabiel omdat een huurwoning niet alleen als koopwoning maar ook als beleggingsobject kan 84 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN worden verkocht. De directe rendementen van de gereguleerde huurwoningen staan wel onder druk als gevolg van recente maatregelen over de maximale huurstijgingen en tonen een dalende tendens.