Vastgoed exploiteren met een houding

Vastgoed exploiteren met een houding

Vastgoed exploiteren met een houding van: “Nou ja, we zien wel hoe het loopt” is te risicovol. Vastgoed vergt immers hoge investeringen aan het begin van de bedrijfspand huren Enschede exploitatie. Die moeten over een lange periode via relatief kleine huurbedragen worden terugverdiend.
Wat is een trend en welke trends zijn er te onderkennen als het gaat om vastgoedmanagement, bij onder andere beleggers, in bedrijfshuisvesting, bij vastgoedmanage- mentorganisaties en aannemersbedrijven? De Bedrijfspand huren in Breda tijdschriften over wonen, de inrichting.
van de tuin, badkamer en kantoor staan vol nieuwigheden. De laatste mode krijgt alle aandacht en we voelen ons al snel ouderwets als we daar niet in meegaan. Nieuwsgierigheid en de bedrijfsruimte huren Almere drang om erbij te horen verleiden ons bijna aan die verlokkingen toe te geven, totdat we beseffen dat de mode van alle tijden is. In de hele geschiedenis heeft die mode telkens weer een eigen gedaante gehad, die steeds sneller lijkt te worden opgevolgd door een nieuwe mode. Een scherpe kostprijs en daarmee samenhangende huurprijs laten weinig ruimte om te reageren op de snel op elkaar volgende modes. Voor de vastgoedmanager betekent dit dat hij kritisch moet zijn ten aanzien van mode en hypes.
De praktijk wijst uit dat de meest kritische exploitatiefase van gebouwen tussen het bedrijfsruimte huren Nijmegen 20ste en 40ste levensjaar ligt. Blijft een gebouw na het 20ste dan wel 40ste exploitatie- jaar in gebruik, dan is de kans groot dat het nog vele jaren in gebruik zal blijven. Dit komt doordat het gebouw tussen het 20ste en 40ste levensjaar moet concurreren met nieuwbouw. Ondanks het feit dat het gebouw niet meer state of the art is, moet het een zodanige schoonheid in zich bergen dat het wordt gewaardeerd of in elk geval niet gevoelig is voor de mode van de dag. Oude gebouwen hebben geschiedenis en ambiance die nieuwe gebouwen niet hebben.