Vastgoedvraagstukken

Een vastgoedmanager is slechts in staat om vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze aan te pakken als hij beschikt over actuele informatie. Alleen op deze manier kan hij snel en gericht communiceren met alle partijen. De vastgoedmanager heeft daarom behoefte aan Bedrijfspand huren in Breda een goed managementinformatiesysteem (MIS), dat hem tijdig van de juiste informatie voorziet, op elk niveau en in elke fase van het vastgoedmanagement. Het MIS kan worden gezien als een kennisbank die de verschillende managementniveaus voorziet van de juiste informatie die nodig is om bedrijfspand huren Enschede beslissingen te nemen. Het MIS beschikt niet alleen over interne, maar ook over externe marktinformatie. Het hoogste (strategisch) management stelt op basis van al deze informatie zijn visie en strategie vast. Deze langetermijnplannen worden steeds verder geconcretiseerd tot doelen en werkzaamheden naarmate ze in de organisatie afdalen naar de operationele niveaus. De uitkomsten op het operationele niveau voeden het MIS met nieuwe informatie over de werkzaamheden van de organisatie. Deze informatie kan weer dienen als evaluatie-instrument voor het opgestelde beleid. Voor iedere bedrijfsruimte huren Almere organisatie geldt in beginsel hetzelfde economische principe: de verhouding tussen de verkregen en opgeofferde middelen moet worden gemaximaliseerd. Dat gaat niet vanzelf. Het management moet op een juiste manier leiding geven aan de mensen en middelen waarover de organisatie beschikt, zodat de doelstellingen worden nagestreefd. Binnen organisaties onderkennen we drie managementniveaus: – strategisch management; tactisch management (eventueel op te splitsen in programmerings- en ontwikkelingsniveau); operationeel management. Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Zoals hierboven beschreven kent het meerdere onderling verschillende managementniveaus, die op hun beurt weer verbonden zijn met veel verschillende aspecten. Ook verandert de omgeving van het vastgoedbedrijf voortdurend. Dit geeft het vastgoedmanagement een dynamisch karakter. Greep op het continu veranderende vastgoedmanagement wordt alleen verkregen wanneer de vastgoedmanager de juiste problemen weet te onderkennen en hier adequaat op kan reageren. Voor de vastgoedmanager betekent dit een continu proces van meten en bijsturen. Het goed functioneren van het management, en daarmee het 341 10.1 VASTGOEDMANAGEMENT al dan niet behalen van de doelstellingen van de organisatie, staat of valt bij een goede informatieverzorging. Zonder de juiste informatie kan het management niet de juiste beslissingen nemen en de organisatie niet besturen of beheersen. Het gaat bij informatieverzorging binnen organisaties vooral om de manier waarop die informatie wordt bedrijfsruimte huren Almere gebruikt. Informatie wordt in het algemeen voor drie doeleinden gebruikt: delegeren van taken en afleggen van verantwoording; nemen van beslissingen; doen functioneren van de organisatie. Ad. 1: Op een gegeven moment worden organisaties zo groot dat de manager niet meer alles zelf kan doen en beslissen. Hij moet dan een arbeidsverdeling maken voor de werknemers onder hem. Zodra deze delegatie van arbeid plaatsvindt, ontstaat automatisch de behoefte aan het afleggen van verantwoording. De lagere (management)niveaus moeten verantwoording afleggen over de behaalde resultaten, die gerelateerd zijn aan de door het hogere management gestelde doelen.