VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Kortom, het gaat om een beperkt aantal veranderingen. De besparingen die de voorgenomen veranderingen kantoorruimte huren breda opleveren in de keten, worden geschat op 5% tot 10% van de totale distributiekosten van de uitgever.
Op basis van dit document zet de werkgroep de volgende acties uit: • draagvlak creeren in de eigen organisatie; • instructies opstellen voor de medewerkers.
Het creeren van draagvlak houdt in dat de uitgever met zijn hoofd productie en binnendienst de voorgenomen veranderingen bespreekt. De logistiek dienstverlener doet dit op zijn beurt binnen zijn organisatie. Nadat kantoorruimte huren enschede de organisatie akkoord is, kunnen de instructies worden geschreven en mensen getraind. Stap 4 Bepaal D-day Zodra de organisaties in de keten akkoord gaan met de voorgenomen veranderingen is het van belang om de datum van distribution day te bepalen. Vanaf dat moment richt iedereen in de keten alle aandacht op deze dag waarop de geplande veranderingen worden doorgevoerd. Een werkgroep stelt de planning op van activiteiten die voor D-day moeten worden uitgevoerd. Deze omvatten: • opstellen instructies en uitvoeren trainingen; • indienen van de aanleverplanning bij de logistiek dienstverlener; • procesbeheersing door de vaste contactpersonen: de medewerker bij de logistiek dienstverlener gaat nu een titel volgen van aanmelding titel tot met de fysieke ontvangst en verwerking verkoopopdrachten; • dienstenfactuur logistiek dienstverlener en informatievoorziening naar uitgever aanpassen op doorzending van aangeleverde distributiepakketten.
TUSSENVRAAG 12.4
Stap 5 Start monitoring D-day is gehaald. Nu gaat de werkgroep aan de slag om de begrote besparing en verkorting in doorlooptijd van de goederen van ontvangst tot en met distributie op te volgen. De eerste kantoorruimte huren almere maanden staat dit in bet teken van het vaststellen van de mate waarin de verandering daadwerkelijk is doorgevoerd en blijft bestaan. Na verloop van tijd gaat dit over op procesbeheersing (kwaliteit en kosten). Aan de hand van de opgestelde KPI ’s (KPI = key performance indicator). De KPl’s in deze ketenlogistiek zijn de volgende (voor elke KPI wordt de streefwaarde als referentiepunt bepaald): • Van hoeveel titels is de aanleverplanning op tijd ingeleverd? • Hoelang is de doorlooptijd van goederenontvangst tot en met inslag (van die titels waarvan de aanleverplanning ontvangen is)? • Hoeveel bedraagt de gerealiseerde besparing?
De werkgroep bespreekt periodiek de kantoorruimte huren nijmegen resultaten. Na twee maanden blijkt dat bet nieuwe proces stabiel verloopt. Uit resultatenmeting in de maanden daarna blijkt dat de besparing ruimschoots gehaald is. Zo worden de resultaten van ketenlogistiek dan praktijk.