Verwering van vastgoed.

Verwerving van vastgoed
Vastgoed kan op drie wijzen worden verworven:
– nieuw- of verbouw via de bouwmarkt;
– kopen via de koopmarkt
– huren via de huurmarkt.
Bedrijfspand huren in Breda
Het begrip markt impliceert een aanbod van alternatieve wegen en middelen om aan
de vraag naar vastgoed te voldoen. De belangrijkste factoren in de keuze tussen (ver)
bouwen, kopen of huren van vastgoed zijn de:
– doelmatigheid van het vastgoed voor de bedrijfsactiviteit (§ 1 .5. l ) ;
– beschikbaarheid van het vastgoed (§ 1 .5.2 ) ;
– beleggingsmogelijkheden ( § 1 .5 . 3 ) ;
– risico’s ( § 1 .5.4);
– kosten, opbrengsten en rendement (§ 1 .5.5).
1 .5 . 1 Doelmatigheid
In veel gevallen is de vraag naar vastgoed zeer specifiek en wordt het vastgoed speciaal
ontwikkeld en bedrijfsruimte huren in Enschede nieuw gebouwd voor de unieke functievervulling van één bedrijfsproces.
De waarde van het gebouw is dan volledig gekoppeld aan de specifieke bedrijfsactiviteiten.
Het vastgoed is doorgaans in kantoorruimte huren in almere stad eigendom van het bedrijf. Na beëindiging van
de bedrijfsactiviteiten is er voor dit vastgoed geen markt.
In andere gevallen is de vraag minder specifiek en kan er ook gebruik worden gemaakt
van de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld bij de vraag naar huisvesting voor dienstverlening,
handel of goederenopslag. Vanuit de bestaande of nieuw gebouwde voorraad
kan aan de vraag naar huisvesting worden voldaan. Zowel door verwerving in eigendom,
als door het huren van vastgoed.
Om het bestaande vastgoed volledig te laten aansluiten bij het Programma van Eisen
(PvE) zal in veel gevallen nog een investering in verbouw en/of afbouw nodig zijn,
naast stoffering en inrichting – waarin doorgaans in huur en koop niet is voorzien – al
bestaan er natuurlijk turn-key-projecten.
1 .5.2 Beschikbaarheid
Vastgoed heeft een lange ontwikkelingstijd, is plaatsgebonden en moeilijk aanpasbaar.
De beschikbaarheid van een specifiek vastgoed – op een bepaalde plaats en op een
bepaald tijdstip – kan een doorslaggevende factor zijn bij het kantoorruimte huren nijmegen kerkenbos verwerven.
2