Voorwaarden bij invoering

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden bij invoering
De invoering van de MANS-filosofie is van grote betekenis voor een organisatie. Er zal daarom worden ingegaan op de mogelijke consequenties hiervan alsmede de voorwaarden voor een succesvolle invoering.
Organisatiedoelstellingen Het is van groot belang dat er doelstellingen voor de organisatie worden opgesteld. Deze dienen samenhangend en duurzaam van karakter te zijn. De medewerkers moeten zijn betrokken bij de opstelling van deze doelstellingen.
Werkklimaat en managementhouding Voor het succesvol invoeren van de MANS-filosofie moet er een goed klimaat zijn in de onderneming. Aangezien Management en Arbeid Nieuwe Stijl een managementhouding is, zal flexplek huren breda allereerst het topmanagement aan de volgende vereisten moeten voldoen: ervan overtuigd zijn dat verandering van de inrichting van de organisatie noodzakelijk is; 2 de wil hebben deze ook te veranderen en dit daadwerkelijk uitvoeren.
De medezeggenschap in de organisatie MANS wil van de werknemers medewerkers maken. Het management zal daarom moeten luisteren naar de medewerkers en beslissingen zullen op het laagste niveau in de organisatie genomen moeten worden. Daar zit immers de kennis. Door participatief management (zie hoofd- participatief management stuk 6) zullen medewerkers zich meer betrokken voelen.
Beloning Betrokkenheid van de flexplek huren almere medewerkers betekent ook dat zij moeten meedelen in het resultaat van de onderneming. MANS stelt dan ook voor om een deel van het inkomen (20 tot 25 procent) te laten fluctueren met het resultaat.