Waarschuwingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een ander voorbeeld is het netwerk van Benetton met meer dan 200 ‘subcontractors’ verantwoordelijk voor de productie van kleding. Bijna 95% van de activiteiten van Benetton is uitbesteed, waaronder productie-, distributie-en verkoopactiviteiten. De filosofie van de intelligente onderneming is in hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende elementen: Selecteer en kantoorruimte huren breda koester de eigen kernbekwaamheden door daarin te investeren. Handhaaf alleen die activiteiten en diensten die van wereldklasse zijn. Besteed verder maximaal uit. Accepteer en ontwikkel ongebruikelijke organisatievormen: minimale hiërarchie, netwerkorganisaties, zelfs omgekeerde piramiden en voortdurende celdeling voor maximale flexibiliteit. Ontwikkel vaardigheden om allianties met andere bedrijven op allerlei niveaus aan te gaan. Verleg de macht in de organisatie naar diegenen die contact onderhouden en zakendoen met de klant. Besef dat de kritische, intelligente kantoorruimte huren enschede professionals gemakkelijk van werkomgeving veranderen en creëer daarom een uitnodigende uitdagende taakomgeving.
Waarschuwingen zijn op zijn plaats De gedachten over de intelligente onderneming spreken in de huidige tijd zeer aan. De zwakste schakel in deze ondernemingsconceptie ligt echter in de intensieve en grootschalige uitbesteding. Het bewust scheppen van externe afüankelijkheid door het besef van interne tekortkomingen geeft een groot controleprobleem. De productiepartners van Nike zullen zich bijvoorbeeld voortdurend afvragen hoe zij het succes van hun R&D- en marketingopdrachtgever kunnen evenaren. Bij dit alles dient de ‘centrale’ onderneming als een soort strategisch centrum het web van partners als het ware te managen, visie te ontwikkelen en een belangrijke rol te vervullen bij het doen creëren van toegevoegde kantoorruimte huren almere waarde door de verschillende partners (zie figuur 6.27).
Strategische uitbesteding, het ontwikkelen van kernbekwaamheden, beheersing en exploitatie van nieuwe technologieën en het aanmoedigen van positiefgerichte rivaliteit en concurrentie in de waardeketen binnen het netwerk en daarbuiten ten opzichte van potentiële nieuwkomers in het netwerk, zijn sleutelelementen in de rolvervulling van het strategisch centrum. Hierbij geldt overigens de oude wijsheid dat de keten (in het netwerk) net zo sterk is als haar zwakste schakel. Het aantal mislukkingen in strategische samenwerkingsverbanden wordt, zoals gezegd, geschat op 70%. De toekomst zal leren hoe deze vorm van organisatie zich verder zal ontwikkelen. Externe (extern gerichte) netwerken hebben immers ook nadelen, zoals kwetsbaarheid van de keten en verlies van kennis, controle op kwaliteit, zekerheid omtrent input en financiële
interne netwerkorganisatie
draagkracht. Wat dat betreft is er ook voor bestaande geïntegreerde ondernemingen een duidelijk perspectief als kantoorruimte huren nijmegen zij erin slagen zichzelf te transformeren naar een interne netwerkorganisatie als de productmarktomstandigheden daartoe aanleiding geven (zie hiervoor ook in subparagraaf 3.4.4).