Categorie archief: winkel huren enschede

Bouwwerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwwerken: het aanbrengen van een stuclaag, een frietkraam, een bloemenkiosk, een sloopautobus als schaftlokaal, een demontabele kas van 15 x 5 m bestaande uit een gebogen lichtgewicht frame dat met plastic is overspannen, demontabele luifels aan de winkelpand, rolluiken winkel huren breda voor een winkel, een vlaggenmast van 1 3 m, een bevestigd balkonhek, een benzinepompinstallatie, een wc-hok, hekwerken, aanlegsteigers, een voormalige directiewagen die voor opslag wordt gebruikt, een terrasafscherming en -overkapping, een stacaravan. Objecten die niet als bouwwerk worden aangemerkt: een olieleiding met een diameter van 60 cm zonder fundering, een boogkas van 2 m hoog en 4 m breed, een waterbassin voor een tuinbedrijf (aarden wal met plastic), een drijvende woning, een winkel huren enschede keetwagen, een als tijdelijke hulpconstructie dienende damwand en overkluizing.
Art. 40 onder b Wonw verbiedt ook het in stand laten van een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning. Dat wil zeggen dat ook nog gehandhaafd kan worden tegen de persoon die niet of niet meer bouwt, maar het zonder bouwvergunning gebouwde in stand laat. Het verbod geldt niet voor het bouwen waarvan in art. 43 is aangegeven dat geen bouwvergunning is of was vereist.
6.2 Bouwvergunningsvrlj winkel huren almere bouwen, bouwen na een lichte bouwvergunning en na een reguliere bouwvergunning
Op het uitgangspunt van de Woningwet dat voor bouwen een reguliere bouwvergunning nodig is, worden in art. 43 Wonw drie uitzonderingen gemaakt. Geen bouwvergunning is nodig voor bouwen (art. 43 lid 1 Wonw) dat: a moet plaatsvinden in opdracht van burgemeester en wethouders: een aanschrijving dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom (gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 1, Il, III of IV Woningwet); b behoort tot het gewone onderhoud; of
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 217
c bij AMvB is aangemerkt als van winkel huren nijmegen beperkte betekenis. Deze AMvB is het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb).
In het Bblb is niet alleen aangegeven wanneer geen bouwvergunning is vereist, maar ook wanneer volstaan kan worden met een lichte bouwvergunning. Er is dus een driedeling: 1 bouwvergunningsvrij bouwen (art. 43 lid 1 Wonw) (subparagraaf 6.2.1); 2 bouwen na een lichte bouwvergunning (art. 44 lid 2 Wonw) (subparagraaf 6.2.2); 3 bouwen na een reguliere bouwvergunning (art. 44 lid 1 Wonw) (subparagraaf 6.2.3).