Restvoorraden

Restvoorraden zijn een blok aan het been. Een mogelijkheid om van dit probleem af te komen is veiling via internet. In Nederland begint dit fenomeen ook door te dringen. Zo biedt I-deal Overstock op haar eigen professionele veilingsite restvoorraden aan van grote multinationals. De snelle kantoor huren breda opeenvolging van productintroducties is een van de voornaamste oorzaken van snel groeiende restvoorraden. Soms gaat een paar weken, nadat een product in de markt is gezet, de prijs al omlaag. Ook ontstaan overtollige voorraden door producten die aan het einde komen van hun levenscyclus. Ook blijven bedrijven met voorraden kantoor huren enschede zitten na een mislukte productintroductie, denk maar aan marketingblunders zoals recent nog de mannenshampoo van Andrelon. Of, in een verder verleden, met dank aan Youp van ’t Hek, het alcoholvrije Buckler-bier van Heineken.
Veel overtollige voorraden in de hightechsector In 2007 wist het Amerikaanse internetplatform Technology Evaluation Center (TEC) alte melden dat met name in de hightechsector het kantoor huren almere probleem van overtollige voorraden het grootst is. Twintig procent van wat in die sector geproduceerd wordt, is volgens TEC gedoemd om te eindigen als restvoorraad. Gevolg is dat deze voorraad kostbare magazijnruimte inneemt en een negatieve uitwerking heeft op de cashflow. Oplossingen zijn: afschrijven ofvernietigen. Die zijn alleen duur en leveren niets op. Een hulpmiddel om het probleem van overtollige voorraad het hoofd te bieden, is volgens TEC het veilen via internet. Als voorbeeld wordt aangehaald een website als eBay, die aantoont dat daar alles verkoopbaar is. De prijs
die voor het product wordt betaald, zal uiteraard lager liggen dan de prijs tijdens de ‘normale’ verkoop, maar dat is nog altijd beter dan de producten zomaar af te schrijven stelt TEC.
1-deal Overstock een Nederlandse internetveiling De ideeen die in Amerika leven om af te komen van restvoorraden via internetveilingen zijn inmiddels ook overgewaaid naar Nederland. De populariteit van deze sites groeit onder invloed van de economische crisis omdat bedrijven zo snel mogelijk kantoor huren nijmegen afwillen van hun geldverslindende ‘dode’ of siecht verkopende voorraden. Goed voorbeeld van een Nederlands initiatief is de veilingsite I-deal Overstock dat sinds 2006 onder leiding van Stephan Mangnus en Patrick Anthonissen succesvol aan de weg timmert. ‘Voordat we hieraan begonnen, hebben we bij Unilever ervaring opgedaan in onder andere marketing, sales en logistiek. In die periode zagen we met eigen ogen dat het verkopen van restpartijen geen prioriteit had en dat wat er verkocht werd een hoog gehalte handjeklap had. Om een alternatiefte bieden zijn we eind 2006 in deze onontgonnen markt gedoken door een besloten business-to-business veilingplatform te bouwen, waar we inmiddels actief mee zijn in elfEuropese landen, met de komende maanden een uitrol naar de resterende Europese landen zodat dekking in Europa een feit is; legt Stephan Mangnus uit (zie ook www.i-dealoverstock.nl).