Cash Flow Waterfall

Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Dit vraagstuk is een variant op kantoor huren per uur breda het vraagstuk ‘Traditionele Beleggingsfinanciering en Cash Flow Waterfall’ (4.06). Het gaat om hetzelfde object als in dit vraagstuk alleen is er nu niet één, maar zijn er mogelijk drie verstrekkers van vreemd vermogen. Tevens worden in deze casus andere voorwaarden gehanteerd en worden technieken uit de projectfinanciering kantoor huren per uur enschede toegepast. Het betreft hier een aantal kengetallen (metrics) van een lening die inzicht geven in het risico van de lening: Debt Service Cover Ratio (DSCR): dit is de jaarlijkse verhouding tussen de netto kasstroom van een project (of de kasstroom na eerdere schuldverplichtingen) en de schuldverplichtingen (rente en aflossing). Een DSCR van 1 betekent dat er net voldoende kas is om rente en aflossing te betalen. Een DSCR van meer dan 1 betekent dat er meer kas is en een DSCR van kleiner dan 1 betekent dat er niet voldoende kas is om aan de schuldverplichtingen te kantoor huren per uur almere voldoen. Loan Life Cover Ratio (LLCR): dit is de verhouding tussen de contante waarde van de toekomstige kasstromen van een project (of de kasstroom die over blijft na eerder schuldverplichtingen) en de uitstaande schuld. De toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen de rente op de lening. Een LLCR van groter dan 1 betekent dat de contante waarde van de toekomstige kasstromen groter is dan de uitstaande schuld. Financiers kunnen een minimale LLCR van bijvoorbeeld 1,6 eisen. Situatie Een beleggingsobject wordt via een projectfinanciering gefinancierd: er zijn drie verstrekkers van vreemd vermogen: 1. Een bank verstrekt een hypotheek. Deze lening (eerste hypotheek) is non-recourse. D.w.z. dat de hypotheekverplichtingen (rente en aflossingen) alleen t.l.v. het project komen en niet t.l.v. de eigen vermogen verstrekkers. De bank financiert 70% van de investering( en) en stelt een jaarlijkse aflossing kantoor huren per uur nijmegen van 1 % van de verstrekte lening verplicht. Aan het eind van de looptijd (10 jaar) dient de resterende schuld te worden afgelost. De rente bedraagt 5%. 2. Een tweede bank verstrekt een tweede hypotheek. Zij financiert 10% van de investering(en). Deze lening is recourse: d.w.z. dat eigen vermogenverstrekkers moeten aanvullen indien de kasstroom van het project niet voldoende is om aan de schuldverplichtingen te voldoen. Tevens bedingt deze bank een cash sweep: alle kasstromen die overblijven na de voldoen van de verplichtingen uit hoofde van de eerste hypotheek moeten worden gebruikt om rente en aflossing te betalen. De rente bedraagt 7%.