Het prospectus

Wat kunt u op basis van het prospectus zeggen over de huurders? Bereken de markthuur. A2 Bereken het BAR zoals de fondsaanbieder deze zeer waarschijnlijk richting haar potentiële participanten communiceert. Bereken vervolgens het BAR uitgaande van de markthuur uit vraag Al en het uitgangspunt dat de reparatie aan de roltrap als achterstallig onderhoud mag worden kantoor huren per uur breda aangemerkt. Welke conclusie kunt u trekken? A3 Bij het bepalen van de restwaarde kan een aantal vraagtekens gesteld worden bij de uitgangspunten welke ‘Het Gouden Beleg’ hanteert. – Benoem punten die discutabel zijn in de restwaardebepaling. – Bereken de restwaarde zoals u die zou vaststellen. – En wat had ‘Het Gouden Beleg’ als kantoor huren per uur enschede restwaarde moeten aanhouden op basis van haar uitgangspunten? Bl Stel het vastgoed zit niet in een CV-constructie maar wordt op een normale wijze geëxploiteerd. Wat is dan de IRR van het project zonder rekening te houden met vreemd financieren? B2 Bereken de IRR, rekening houdend met de volgende aanpassingen: – De huurontwikkeling blijft jaarlijks 0,5% achter bij de inflatie; – De exit yield is 0, 75 % hoger dan de BAR bij aankoop (BAR zoals de fondsaanbieder deze communiceert) 296 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN – Ten tijde van de verkoop is er sprake van achterstallig onderhoud gelijk 20% van de huidige waarde te kantoor huren per uur almere indexeren naar jaar 10. B3 Stel we kijken naar de CV met de hoge kosten en de hoge restwaarde. Wat bedraagt dan de IRR? Wat valt u op als u de IRR berekend hebt? B4 Neem dezelfde uitgangspunten als bij vraag B3 maar dan met de reëlere restwaarde zoals aangenomen bij B2 Wat is dan de IRR? BS Neem dezelfde uitgangspunten uit B4 en verwerk de financieringskasstromen in uw rekenschema. Wat is dan de IRR? Cl Stel dat de voorgestelde kasstroom uit de prospectus juist is. Wat is dan de IRR op uw kantoor huren per uur nijmegen belegging? Vergelijk dit met het voorgespiegelde rendement van de aanbieder. C2 Hoe beoordeelt u het overzicht ‘voorbeeld totaal resultaat’? D In 2013 loopt de huurgarantie af. Er is nog geen nieuwe huurder. Wat denkt u dat er gebeurt?