Industriële fokkerijen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nu spelen de meeste zeugen in industriële fokkerijen geen computerspelletjes. Hun menselijke bazen hebben ze opgesloten in piepkleine ligboxen van meestal zo’n twee meter bij zestig centimeter. Deze boxen hebben een betonnen vloer en ijzeren tralies en de zwangere zeugen kunnen er letterlijk hun kont niet keren of op hun zij slapen, laat staan dat ze erin kunnen lopen. Na drieënhalve conference room breda maand in dat soort omstandigheden worden de zeugen verplaatst naar iets bredere hokken, waar ze hun biggen werpen en zogen. Biggetjes drinken van nature tien tot twintig weken bij hun moeder, maar in industriële fokkerijen worden ze binnen twee tot vier weken gespeend, van hun moeder gescheiden en weggevoerd om vetgemest en geslacht te worden. De moeder wordt meteen weer geïnsemineerd en teruggestuurd naar de ligbox voor een nieuwe cyclus. De gemiddelde zeug maakt tussen de vijf en tien van deze cycli door voordat ze zelf wordt geslacht. De laatste jaren is het gebruik van ligboxen ingeperkt in de Europese Unie en bepaalde Amerikaanse staten, maar in veel andere landen zijn ze nog steeds in gebruik en brengen tientallen miljoenen fokzeugen er bijna hun hele leven in door.
De boer zorgt voor alles wat de zeug nodig heeft om te overleven en zich voort te planten. Ze krijgt genoeg eten, wordt gevaccineerd tegen ziekten, beschermd tegen de elementen en kunstmatig geïnsemineerd. Objectief bekeken hoeft de zeug haar omgeving niet meer te verkennen en niet meer gezellig om te gaan met andere varkens, ze hoeft geen band meer op te bouwen met haar biggen en conference room almere ze hoeft zelfs niet te lopen. Maar subjectief bekeken heeft de zeug nog steeds heel sterk de neiging om al die dingen te doen, en als die behoeften niet worden vervuld, lijdt ze daar hevig onder. Zeugen in ligboxen geven doorgaans blijk van ernstige frustratie of extreme wanhoop.

Computerfanaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als je de deskundigen erover hoort, zullen die vaak zeggen dat we nog een heel eind verwijderd zijn van genetisch geoptimaliseerde baby’s of kunstmatige intelligentie op menselijk niveau. Maar de meeste deskundigen denken op een tijdschaal van onderzoekstoelagen en academische aanstellingen. ‘Nog een heel eind’ kan dus twintig jaar betekenen en ‘nooit’ kan neerkomen op nog geen vijftig jaar. Ik kan me de eerste dag dat ik het internet zag nog goed herinneren. Het was in i993, toen ik op de middelbare school zat. Ik ging met wat co-working space breda andere jongens naar onze vriend Ido (die nu informaticus is). We wilden tafeltennissen. Ido was toen al een enorme computerfanaat en voor hij de pingpongtafel uitklapte, wilde hij ons per se het laatste wonder laten zien. Hij sloot zijn computer aan op de telefoonaansluiting en drukte een paar toetsen in. Een minuut lang hoorden we alleen maar een krijsend gepiep en gezoem, en toen stilte. Het was mislukt. We mopperden wat, maar Ido probeerde het nog eens. En nog eens. En nog een keer. Uiteindelijk slaakte hij een luide kreet en verklaarde dat zijn computer verbinding had gemaakt met de centrale computer van de plaatselijke universiteit. ‘En wat staat er dan op die centrale computer?’ vroegen we hem. ‘Nou,’ gafhij toe, ‘nu nog niets. Maar je zou er van alles op kunnen zetten.’ ‘Zoals wat?’ wilden wij weten. ‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Van alles.’ Dat klonk niet erg veelbelovend. We gingen een potje pingpongen en hadden de weken daarna een hoop lol met het belachelijk maken van !do’s stomme idee. Dat is nog geen vijfentwintig jaar geleden (op het moment dat ik dit schrijf). Wie weet wat er de komende vijfentwintig jaar zal gebeuren? Daarom nemen steeds meer individuen, organisaties, bedrijven en regeringen de jacht op onsterfelijkheid, geluk en goddelijke vermogens heel co-working space almere serieus. Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, zorgstelsels en ministeries van Financiën schrikken nu al van de enorme stijging van onze levensverwachting. Mensen leven veel langer dan verwacht en er is niet genoeg geld voor hun pensioenen en medische behandelingen. Nu zeventig het nieuwe veertig dreigt te worden, wordt er geroepen dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moet en dat de hele arbeidsmarkt op de schop moet.

Silicon Valley

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hij is een van de succesvolste, invloedrijkste ondernemers van Silicon Valley, met een privéfortuin dat geschat wordt op
2,2 miljard dollar.29 De teerling is geworpen: gelijkheid is uit, onsterfelijkheid is in. De razendsnelle ontwikkelingen in onderzoeksgebieden als genetische modificatie, regeneratieve geneeskunde en nanotechnologie brengen almaar optimistischere voorspellingen met zich mee. Sommige deskundigen geloven dat de mens de dood zal overwinnen in 2200, volgens andere is het in 2100 zover. Kurzweil en De Grey zien het nog positiever. Zij beweren dat iedereen met een gezond lichaam en een gezond banksaldo in 2050 een serieuze kans op onsterfelijkheid zal maken door de dood decennium na decennium te kantoor huren enschede slim af te zijn. Volgens Kurzweil en De Grey zullen we om de pakweg tien jaar naar de polikliniek gaan voor een make-overbehandeling die niet alleen ziekten zal genezen, maar ook wegkwijnend weefsel zal regenereren en onze handen, ogen en hersenen een upgrade geeft. Zodra we aan de beurt zijn voor onze volgende behandeling zal de medische stand alweer talloze nieuwe medicijnen, upgrades en gadgets uitgevonden hebben. Als Kurzweil en De Grey gelijk krijgen, kun je misschien al een paar onsterfelijken op straat tegenkomen, zij het dat je dan wel toevallig over Wall Street ofFifth Avenue moet lopen. In de praktijk zullen deze mensen niet echt onsterfelijk zijn, hoogstens amortaal. In tegenstelling tot God kunnen toekomstige supermensen nog steeds wel sterven door een oorlog of ongeluk, en dan kan niets ze meer terughalen uit het hiernamaals. Maar in tegenstelling tot gewone stervelingen als wij zal hun leven geen vervaldatum hebben. Zolang ze niet aan stukken gereten worden door bommen of overreden worden door vrachtwagens zouden ze eeuwig kunnen voortleven. Wat ze waarschijnlijk de angstigste mensen van de geschiedenis zal maken. Wij stervelingen riskeren dagelijks ons leven, omdat we kantoor huren nijmegen weten dat het op zeker moment toch ophoudt. Dus gaan we een berg beklimmen in de Himalaya, zwemmen we in zee en doen we allerlei andere gevaarlijke dingen, zoals de straat oversteken of uit eten gaan. Maar als je weet dat je onbeperkt kunt blijven leven, zou je wel gek zijn om de eeuwigheid op zo’n manier te grabbel te gooien.

Een idee van de mens

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wetenschap en technologie leren ons steeds meer over onszelf, hoe we zijn geworden wie we zijn – niet alleen hoe wij in elkaar zitten, hoe we weeffouten en ziektes kunnen voorkomen, maar ook waarom we sociaal zijn, waarom we geneigd zijn tot samenwerken, waarom we dat het best in kleine groepen doen, waarom we mythes nodig hebben, waarom religie nooit zal verdwijnen. Deze nieuwe kennis helpt ons vanzelfsprekend, maar stelt ons ook voor problemen; veel kantoor huren breda menselijk gedrag dat we als aangeleerd beschouwen, blijkt het resultaat van een lang evolutionair proces en ligt diep verankerd in onze genen. Tegelijk wordt de mens steeds meer maakbaar. We kunnen onszelf steeds beter genezen, maar ook ‘verbeteren’. Waar ligt de grens? Langzaam maar zeker dringt het tot ons door dat nieuwe kennis en technologie onze wereld volledig op z’n kop zullen gaan zetten, en niet alleen ons zelfbeeld blijvend zullen veranderen, maar ook de samenleving waar we deel van uitmaken.
De afgelopen eeuwen is de mens zijn belangrijkste ankers kwijtgeraakt. Allereerst verdween in de negentiende en twintigste eeuw, voor velen van ons tenminste, God als zingevende instantie. Maar de afgelopen decennia is ook het humanisme zelf onder druk komen te staan. Veel gerieflijke noties over de mens worden bevraagd en aangevallen. Nieuwe wetenschap leert ons dat het zelf, het ‘ik’ niet bestaat -het is ons brein dat ons wijsmaakt dat we ‘iemand’ zijn. Wie we zijn en hoe we onszelf beleven is een constructie, die iedere vaste kern ontbeert -wanneer we in ons hoofd kijken, komen we veel tegen, maar geen ziel, en zelfs geen ‘zelf’. Maar kan een mens wel zonder idee van de mens? Een mens moet toch meer zijn dan een nogal lukrake verzameling neurologische processen? Juist nu ons idee van de mens zo onder druk staat, lijken we het harder dan ooit nodig te hebben. Naarmate we de mens als biologisch wezen steeds beter doorgronden, dringt het ook steeds meer tot ons door dat het kantoor huren almere aan ons is om die mens vorm te geven. Het veelgebruikte begrip designerbaby mag dan waarschuwend en onheilspellend bedoeld zijn, in wezen is dat de toekomst voor ons allemaal -steeds meer zijn we designermensen aan het worden, steeds beter beseffen we dat we bij het vormgeven van onszelf en de wereld niet terug kunnen vallen op instanties buiten of -in het geval van de afwezige ziel, het zelf -binnen onszelf.

Strategische samenwerkingsverbanden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Strategische samenwerkingsverbanden zijn geen mode, maar zijn vaak noodzakelijk om als onderneming flexibel in te spelen op de snel veranderende omstandigheden of zelfs om te strategische samenwerking overleven. Strategische samenwerking is een samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemingen waarbij de partners hun zelfstandigheid en eigen identiteit behouden en waarvan de invloed op de concurrentiepositie van de partners op de lange termijn nog merkbaar is.
Er bestaat een heel scala aan co-working space breda mogelijke vormen van strategische samenwerking (zie paraallianrie graaf 4.4). De strategische alliantie van Corns IJmuiden en Peugeot/ Citroën kwamen we al eerder tegen. In de luchtvaart zijn strategische allianties inmiddels gemeengoed, denk aan KLM-Northwest. Elke grote luchtvaartmaatschappij heeft voor uitbreiding van ‘het net’ wel eigen partners gevonden of is daarnaar verder op zoek. Zo is ook de automobielindustrie een rijke bron van onderlinge relaties (zie figuur 3.10). Volvo en Renault werken voorts joint venture aan een vrachtwagenalliantie. Volvo heeft in Azië voor truckfabricage een joint venture met het Japanse Mitsubishi en Renault heeft een controlerend belang in Nissan. Voorts heeft Daimler Chrysler een belang van 43% genomen in de truckdivisie van Mitsubishi en heeft het bedrijf tevens een belang van 50% verworven in de divisie vrachtwagens van het Zuid-Koreaanse Hyundai (najaar 2002). GM nam in 2002 Daewoo over co-working space almere voor 1,2 miljard dollar. Met deze overname krijgt GM productiefaciliteiten in Azië, ‘s werelds snelst groeiende automarkt. In hoofdstuk 4 gaan we op strategische samenwerking nader in. In dit hoofdstuk noteren we strategische samenwerking als relevante ontwikkeling.

De maatschappelijke krachten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De maatschappelijke krachten zijn steeds in onderlinge samenhang werkzaam en bijvoorbeeld als volgt te onderscheiden: Economische krachten. Stand van de conjunctuur, werkgelegenheidssituatie, prijs- en loonverhoudingen, situatie op de vermogensmarkt, de marktvorm in de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is (oligopolie, monopolie enzovoort). Technische en/ of technologische invloeden. Nieuwe gereedschappen, nieuwe productiemethoden, nieuwe of verbeterde co-working space breda producten, automatisering. Culturele/sociale invloeden. Ontwikkeling van mensbeelden, wijzigingen in machtsstructuren en verhoudingen, externe en interne invloeden door middel van vakbonden en ondernemingsraden. Politieke krachten. Loon- en prijspolitiek, wetgeving op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, investeringspolitiek, belastingpolitiek, subsidiebeleid enzovoort.
In de tijd gezien kunnen de invloeden wisselen van sterkte. Ook is het duidelijk dat er steeds nieuwe situaties ontstaan die weer nieuwe krachten oproepen. Hogere lonen, onder meer ten gevolge van het politieke beleid kunnen de arbeidskosten doen stijgen. Daardoor kan automatisering sterk gestimuleerd worden, hetgeen op zijn beurt weer invloed kan uitoefenen op de politieke opvattingen.
Invoer van materie, energie en informatie uit de maatschappij Zoals de mens zuurstof, voedsel en informatie opneemt uit zijn omgeving, zo betrekt een organisatie middelen uit haar maatschappelijke omgeving. Dit is in figuur 3. 2 schematisch weergegeven. Machines, geld, energie, grondstoffen en halffabrikaten worden ingevoerd. Bovendien worden er mensen aangetrokken die hun arbeidskracht, denkvermogen en creativiteit inbrengen. Daarnaast heeft een organisatie voortdurend behoefte aan (externe) informatie over maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en over inkoop- en verkoopmarkten in het bijzonder. Dit om te bepalen wat er moet worden gedaan. Ook is het van groot belang om steeds op tijd over voldoende (interne) informatie te beschikken. Dit om werkzaamheden te kunnen plannen en voor de voortgangscontrole en eventuele bijsturing van lopende activiteiten (zie subparagraaf 1.5. 1).
Doorvoer van materie, energie en informatie Hulpbronnen worden door een organisatie omgevormd tot een concreet co-working space almere product (bijvoorbeeld een scheerapparaat) of een bepaalde dienst (zoals een opleiding). Om dergelijke transformatieprocessen op gang te brengen en in stand te houden zijn organiseren en leidinggeven onmisbaar. De activiteiten die moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust gekozen organisatievorm. In productieprocessen worden grondstoffen opgeofferd en verbruikt. Andere hulpbronnen, zoals mensen en machines, zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. De mensen- en middelenstroom is onlosmakelijk verbonden met een voortdurende informatiestroom. Door menselijke vermogens met de overige hulpbronnen en met interne en externe informatie te combineren komen in transformatieprocessen producten of diensten tot stand die aan de uitvoerzijde op markten worden afgezet.

 

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Ik heb altijd gedacht dat ik gelukkig zou zijn als ik succes had, maar misschien is het zo dat ik eerst gelukkig moet worden om vervolgens succesvol te kunnen zijn. Veel te lang heb ik gedacht dat geluk te koop was door hard te werken en carrière te maken. Maar ik was vergeten om te leven en draaide rond in de carrousel van hard werken, stress en plannen maken voor de toekomst. Als het ene tijdelijk kantoor huren breda doel was bereikt, stond de volgende doelstelling weer in mijn hoofd te trappelen. Ik rende altijd maar achter mijn doelen aan zonder aan mezelf toe te komen. Want waar was ik gebleven? Renard leerde me in het klooster het belang van genieten van de kleine dingen in het leven en hij heeft het gelijk aan zijn zijde. Zonder Renard was ik niet zo snel uit mijn depressie gekomen, maar was ik blijven hangen in een mix van pijn, depressie en spijt. Natuurlijk is het nog lang niet allemaal rozengeur en maneschijn in mijn leven is en mis ik Kathleen nog elke dag. Maar zelfs zonder haar kan ik verder met mijn leven, nu er zo’n mooi vooruitzicht staat te wachten. Bij een reisbureau boek ik een vliegreis naar Boston en betaal het ticket met het cashgeld dat ik van Renard heb gekregen. Zo zit ik op een late julidag in het vliegtuig boven Groenland op weg naar Boston. Nog nooit ben ik op Harvard University geweest en alleen dat gegeven tijdelijk kantoor huren almere windt me al op. Wat heeft professor Markowitz mij allemaal te vertellen en is het mogelijk om de vierde dimensie echt te ervaren? Daarmee bedoel ik niet alleen de tijd, maar ook het ervaren van een echte ruimtedimensie die door de tijd en ruimte heengaat.

Schuldeisers, curators en voedselbanken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar zo gemakkelijk laat Renard zich niet afschepen. Hij vraagt het nummer van mijn bankrekening en maakt een bedrag van honderd euro over. Nu kan ik niet meer weigeren met goed fatsoen. Aan de andere kant is een verzetje na deze zware periode meer dan welkom. Zo zit ik op de zonnige maandagmorgen van 22 juni in de trein richting België. Pas nu merk ik hoe klein mijn wereld is geworden na het faillissement. Voor even heb ik de komende dagen niet te maken met schuldeisers, curators en voedselbanken. Ik voel me vrij en heb zin in de paar dagen vakantie in Leuven. Ik ben nog nooit in een klooster geweest en ik ben benieuwd naar hoe de kloosterlingen leven. Met name verheug ik me erop om Renard na al die jaren weer tijdelijk kantoor huren enschede eens te zien. We hebben vroeger samen zoveel kattenkwaad uitgehaald dat ik me hem niet als een vrome pater kan voorstellen. In de middag kom ik aan op het station in Leuven. Het is een prachtige oude stad met iets van de grandeur van een Brussel of Parijs, zonder dat Leuven het dorpse karakter heeft verloren. Nadat ik een broodje heb gegeten, pak ik de bus naar de abdij.
Twintig minuten later sta ik voor een prachtig klooster dat tussen de bomen ligt verscholen aan een grote vijver. Het is alsof ik terugreis in de tijd. Door de barokke architectuur met de gotische elementen van het klooster waan ik mezelf eeuwen terug in de tijd. Ik loop de leeuwenpoort door en kom na tijdelijk kantoor huren nijmegen een lange oprijlaan op de binnenplaats van het klooster terecht. Het klooster straalt stilte, devotie en rust uit. Wat een contrast met de stressvolle maanden waarin ik moest zien te overleven.

De grote problemen

Gerelateerde afbeelding

Het is stil in de kamer van onze villa op deze eerste kerstdag, waar de kerstsfeer ver is te zoeken. Ik weet dat dit gesprek bepalend is voor de rest van onze relatie. Als Kathleen er nu de brui aangeeft, komt ze nooit meer terug op haar beslissing en ben ik naast mijn vermogen en baan, ook nog eens mijn grote liefde kwijt. “Wat ben je van plan?” vraagt Kathleen. “Ik stop met handelen op de beurs en ga doen waarvoor mijn leven is bedoeld.” “Wat is dat precies?” “Dat weet ik nog niet, maar mijn moeder heeft ooit gezworen dat ik een profeet zou worden. Een man die een nieuwe tijd aankondigt, is datgene dat telkens in me opkomt.” Weer is het stil in de tijdelijk kantoor huren breda kamer en ik hoor de hersenen van Kathleen bijna kraken. “Ik blijf bij je,” zegt ze ten slotte. Het lijkt wel of er geen woorden uit haar mond komen, maar parels, goud en diamanten tegelijkertijd. “Wij zijn tenslotte zielenmaatjes en dat betekent dat we elkaar steunen in voorspoed en in tegenspoed. Nu je de keuze hebt gemaakt om je baan op te zeggen, blijf ik bij je. Er komt voor ons een heel moeilijke tijd aan, maar we gaan er uitkomen door elkaar te steunen. Je bent een bijzonder mens en hebt deze ervaring waarschijnlijk nodig om op het juiste pad te geraken. Ik steun je en we gaan van de kerst genieten, nu het nog kan.”
Haar laatste woorden hoor ik niet meer. Ik huil opnieuw, maar nu van geluk omdat Kathleen bij me blijft. Zij geeft mij het tijdelijk kantoor huren almere gevoel dat we samen de grote problemen gaan overwinnen. Er is niets wat belangrijker is in dit leven dan de liefde. Dat besef komt nu meer binnen dan ooit tevoren. Kathleen is naast me komen zitten en kruipt tegen me aan. We huilen allebei van de spanning, het geluk en het feit dat we elkaar weer hebben gevonden.

Voorwaarden bij invoering

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden bij invoering
De invoering van de MANS-filosofie is van grote betekenis voor een organisatie. Er zal daarom worden ingegaan op de mogelijke consequenties hiervan alsmede de voorwaarden voor een succesvolle invoering.
Organisatiedoelstellingen Het is van groot belang dat er doelstellingen voor de organisatie worden opgesteld. Deze dienen samenhangend en duurzaam van karakter te zijn. De medewerkers moeten zijn betrokken bij de opstelling van deze doelstellingen.
Werkklimaat en managementhouding Voor het succesvol invoeren van de MANS-filosofie moet er een goed klimaat zijn in de onderneming. Aangezien Management en Arbeid Nieuwe Stijl een managementhouding is, zal flexplek huren breda allereerst het topmanagement aan de volgende vereisten moeten voldoen: ervan overtuigd zijn dat verandering van de inrichting van de organisatie noodzakelijk is; 2 de wil hebben deze ook te veranderen en dit daadwerkelijk uitvoeren.
De medezeggenschap in de organisatie MANS wil van de werknemers medewerkers maken. Het management zal daarom moeten luisteren naar de medewerkers en beslissingen zullen op het laagste niveau in de organisatie genomen moeten worden. Daar zit immers de kennis. Door participatief management (zie hoofd- participatief management stuk 6) zullen medewerkers zich meer betrokken voelen.
Beloning Betrokkenheid van de flexplek huren almere medewerkers betekent ook dat zij moeten meedelen in het resultaat van de onderneming. MANS stelt dan ook voor om een deel van het inkomen (20 tot 25 procent) te laten fluctueren met het resultaat.