Tagarchief: kantoor huren in Almere

NVM wil vooral eigen nest niet bevuilen

NVM wil vooral eigen nest niet bevuilen
Er is een intern praatje bij de bedrijfspand te huur in Enschede NVM. En een PR-praatje. Eïet interne praatje lekte gisteren uit. Makelaars vinden dat niet leuk. Er is opschudding binnen de Bedrijfsruimte huren Breda makelaarsvereniging NVM. Consultant dhr. … schetste eergisteren in een congres met spilfiguren uit de vastgoedwereld een inktzwart scenario over de regionale huizenmarkt. Hij voorspelt de komende twee jaar forse prijsdalingen. (…) Hij gaf eergisteren ruiterlijk toe dat hij niet wist dat er tijdens het congres een persvertegenwoordiger aanwezig was. “We hebben een intern praatje en een PR-praatje gehouden.” Hij vond het verhaal voor het grote publiek niet geschikt. Dat zou onrust veroorzaken. “Mijn uitspraken waren louter bedoeld om te prikkelen.” Met zijn opmerking zet dhr. … zijn eigen geloofwaardigheid op het spel. Waarom zou hij de massa een verhaal onthouden dat tijdens een bijeenkomst met vakbroeders op tafel komt? Daarmee laadt hij de kantoor huren in Almere verdenking op zich dat consumenten niet altijd eerlijke prognoses voorgeschoteld krijgen. Het NVM-bestuur in de regio reageerde als door een wesp gestoken. Volgens bestuurslid dhr. … klopt niets van de voorspelling van dhr. …, die in de makelaarswereld waarschijnlijk de zwartepiet krijgt toegeschoven voor de ‘coming-out’. Ook de NVM-bestuurder dhr. … maakt zichzelf ongeloofwaardig, te meer daar dhr. … NVM-consultant is. Zo opmerkelijk is zijn sombere voorspelling ook niet. Eerder voorspelde ING al dat de huizenmarkt ten opzichte van augustus 2008 elf procent onderuitgaat. NVM- bestuurder dhr. … lijkt het interne praatje vooral verborgen te willen houden.

Maximale waarde
Wil de bedrijfsruimte te huur in Nijmegen eigenaar van vastgoed meer uit het vastgoed halen dan is afgesproken, dan is het de kunst om alle partijen die betrokken zijn bij het vastgoed te binden aan een gemeenschappelijke doelstelling. Hierbij versterkt ieders afzonderlijke inspanning het te behalen gemeenschappelijke resultaat. Duidelijke voorbeelden van gemeenschappelijke belangen zijn vastgoedbeheerders die winkels beheren waarbij de beheerver- goeding afhangt van de winkelomzet en beheerders van vakantieparken op basis van verhuuromzet.

Marktconforme grondprijzen bij kopen of huren van bedrijfsruimte

 

kantoor huren Utrecht
kantoor huren Utrecht

Door het hanteren van een marktconforme grondprijs m.b.t. kantoren huren Breda kunnen de inkomsten van een gemeente uit de grondexploitatie een forse injectie geven aan de gemeentelijke begroting. Als kanttekening geldt dat naast het maximaliseren van inkomsten ook andere overwegingen een rol kunnen spelen bij het
vaststellen van de grond uitgifteprijs, zoals:

werkgelegenheidsaspecten

  • het aantrekken van bedrijven die de aantrekkelijkheid van het te ontwikkelen gebied als vestigingslocatie voor bedrijven uit een voorkeursdoelgroep vergroten :
  • het stimuleren van bepaalde economische ontwikkelingen ;
  • de snelheid waarmee de kavels van een terrein worden verkocht waaronder bedrijfsruimte te huur in Utrecht ;
  • de verantwoordelijkheid voor de (her)vestiging van regiogebonden bedrijven.

De schaarste aan grond en de daarmee samenhangende hoge grondprijzen in de Randstad zorgen voor een uitwijkgedrag naar locaties buiten de Randstad, de zogenaamde ‘overloopgebieden’ zoals kantoor huren in Almere. Naast een lage grondprijs hebben deze locaties voordelen als betere (lees: meer) parkeerfaciliteiten indien je in Groningen bedrijfsruimte huren wil, betere bereikbaarheid, meer uitbreidingsmogelijkheden en de aanwezigheid van geschikt personeel in de directe omgeving.

GEBOUWEN

In Nederland zijn naar schatting meer dan 11.000 kantoorgebouwen in gebruik, mer een totale oppervlakte van circa 35 miljoen m2 bvo. Deze voorraad is nogal heterogeen qua omvang, vormgeving, leeftijd en kwaliteit.

De hedendaagse architectuur voor kantoorgebouwen kenmerkt zich door een strakke functionele vormgeving. Met het toenemen van de welvaart is meer geld beschikbaar om te investeren in beeldkwaliteit. Het grootste deel van de kantoren heeft een bescheiden omvang (2.500 m2 bvo) en wordt met een beperkt aantal bouwlagen (vier tot zes) gerealiseerd. Voor de kleinere kantoren wordt in het algemeen een relatief eenvoudige gevelafwerking toegepast, bij de grotere kantoren is vanwege een gunstiger gevel-vloerverhouding meer financiële ruimte voor een duurdere gevelafwerking.