Tagarchief: kantoren huren Breda

Marktconforme grondprijzen bij kopen of huren van bedrijfsruimte

 

kantoor huren Utrecht
kantoor huren Utrecht

Door het hanteren van een marktconforme grondprijs m.b.t. kantoren huren Breda kunnen de inkomsten van een gemeente uit de grondexploitatie een forse injectie geven aan de gemeentelijke begroting. Als kanttekening geldt dat naast het maximaliseren van inkomsten ook andere overwegingen een rol kunnen spelen bij het
vaststellen van de grond uitgifteprijs, zoals:

werkgelegenheidsaspecten

  • het aantrekken van bedrijven die de aantrekkelijkheid van het te ontwikkelen gebied als vestigingslocatie voor bedrijven uit een voorkeursdoelgroep vergroten :
  • het stimuleren van bepaalde economische ontwikkelingen ;
  • de snelheid waarmee de kavels van een terrein worden verkocht waaronder bedrijfsruimte te huur in Utrecht ;
  • de verantwoordelijkheid voor de (her)vestiging van regiogebonden bedrijven.

De schaarste aan grond en de daarmee samenhangende hoge grondprijzen in de Randstad zorgen voor een uitwijkgedrag naar locaties buiten de Randstad, de zogenaamde ‘overloopgebieden’ zoals kantoor huren in Almere. Naast een lage grondprijs hebben deze locaties voordelen als betere (lees: meer) parkeerfaciliteiten indien je in Groningen bedrijfsruimte huren wil, betere bereikbaarheid, meer uitbreidingsmogelijkheden en de aanwezigheid van geschikt personeel in de directe omgeving.

GEBOUWEN

In Nederland zijn naar schatting meer dan 11.000 kantoorgebouwen in gebruik, mer een totale oppervlakte van circa 35 miljoen m2 bvo. Deze voorraad is nogal heterogeen qua omvang, vormgeving, leeftijd en kwaliteit.

De hedendaagse architectuur voor kantoorgebouwen kenmerkt zich door een strakke functionele vormgeving. Met het toenemen van de welvaart is meer geld beschikbaar om te investeren in beeldkwaliteit. Het grootste deel van de kantoren heeft een bescheiden omvang (2.500 m2 bvo) en wordt met een beperkt aantal bouwlagen (vier tot zes) gerealiseerd. Voor de kleinere kantoren wordt in het algemeen een relatief eenvoudige gevelafwerking toegepast, bij de grotere kantoren is vanwege een gunstiger gevel-vloerverhouding meer financiële ruimte voor een duurdere gevelafwerking.