Tagarchief: kantoren huren Den Haag

Sinds het begin van de beschaving speelt vastgoed een rol in de samenleving.

Al eeuwenlang wordt het benut als woon-, werk-en opslagruimte en wordt grond beschouwd als een van de oudste productiemiddelen als het gaat om het huren van bedrijfsruimte in Breda. Het schaarser worden van ruimte en vooral met de scheiding tussen eigendom en gebruik, heeft de vastgoedmarkt mbt het kantoren huren in Utrecht zich ontwikkeld tot een speelveld met verschillende spelers die elk een eigen belang hebben. Deze ontwikkeling is in evolutionair opzicht van zeer recente datum: pas sinds enkele decennia is er sprake van een min of meer professionele markt met een behoorlijke omvang.

De vastgoedmarkt bestaat uit een aantal deelmarkten die elkaar aanvullen, bedrijfsruimte huren in Eindhoven kan soms ook overlappen met kantoorruimte. Iedere deelmarkt kent zijn eigen specialisten, regels, begrippen. conventies en methoden. Bij het ontwerp en de realisatie hebben bijvoorbeeld de architect en de aannemer een belangrijke functie : voor de financiering kan gebruikgemaakt worden van vastgoed-banken of beleggers. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt naar de aard van de objecten : kantoren huren in Den Haag verschilt op een groot aantal punten sterk van de winkelmarkt. Tot slot is er een aantal meer algemene specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van dc fiscale aspecten van vastgoedontwikkeling.

Ruimtelijke ordening en eigendomsrecht.

Door de noodzakelijke specialisaties op declaranten zijn er nog maar weinig persona die het gehele vakgebied (kunnen) overzien. Iedere deelmarkt of specialisatie heeft zijn eigen literatuur en in de meeste gevallen een eigen (vak) opleiding. Daarnaast is de zogenaamde training on-the-job’ een belangrijke methode om deskundigheid op een bepaald werkgebied te verwerven. Voor professionals is het even belangrijk inzicht te hebben in de meest relevante onderdelen van vakgebieden. Op een paar lijvige en losbladige uitgaven na is er, vreemd genoeg. Nog geen Nederlandstalig handboek op dc markt, dat op hoofdlijnen een aantal verschillende aspecten en basisregels van dc vastgoedmarkt beschrijft.
‘Commercieel vastgoed is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het brede veld van vastgoedontwikkeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld medewerkers van financierings -en beleggingsinstellingen. Ontwikkelaars, Makelaars, Architecten, adviseurs, overheid en professionele opdrachtgevers zoals (grote) bedrijven en onderwijsinstellingen.